Nova oprema za Službu hitne medicinske pomoći u vrijednosti od 92.000 KM

Služba hitne medicinske pomoći u JU Dom zdravlja Visoko sada raspolaže sa gotovo svom medicinskom opremom neophodnom za zbrinjavanje vitalno ugroženog pacijenta na mjestu nesreće, u toku transporta i u ambulanti hitne medicinske pomoći. – Prema saznanjima, prva smo služba Hitne medicinske pomoći koja u svom setu opreme posjeduje aparat za grudne kompresije “Easy pulse”, koji će kod pacijenta sa iznenadnim srčanim zastojem uveliko povećati stepen preživljavanja i uspješnog oporavka, a medicinskom osoblju Hitne medicinske pomoći znatno olakšati provođenje reanimacionih postupaka od mjesta nesreće do definitivnog zbrinjavanja.

Prema novom sistemu organizovanja  rada Službe, Tim hitnog prijevoza će moći na licu mjesta da provede potrebne procedure prije samog pomjeranja pacijenta (primarni pregled, zaustavljanje krvarenja, vitalni parametri, venski put, sekundarni pregled, imobilizacija, stabilizacija pacijenta), pa tek onda trasport uz stalni EKG monitoring i kontrolu vitalnih parametara. Na svaku promjenu stanja pacijenta bit će se u mogućnosti dati adekvatan odgovor i adekvatna pomoć.

Obezbjeđena su i dva transportna respiratora (Wienmann Medumat Compact) koji će omogućiti adekvatnu respiratornu podršku vitalno ugroženim pacijentima u ambulanti Hitne medicinske pomoći i u toku transporta do sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite. Osiguran je i profesionalni defibrilator koji će ljekarima omogućiti niz dijagnostičnkih i terapijskih procedura.

Pacijenti sa iznenadnim bolom u grudima i otežanim disanjem kod kojih se sumnja u infarkt miokard sada mogu dobiti precizan nalaz u Hitnoj, zahvaljujući nabavci uređaja I CHROMA II i u roku 15 minuta odrediti vrijednosti Troponina i D- dimera i zavisno od nalaza odmah započeti sa adekvatnim medicinskim tretmanom, a po dolasku u bolnicu zbog urađenog nalaza i precizne blagovremene dijagnostike pacijentu je značajno skraćen put do definitivnog tretmana čime se u velikoj mjeri spašava život.

Kada nastupi srčani zastoj prvu bitku koju doktori moraju dobiti je bitka s vremenom. Što je pacijent udaljeniji od hitne pomoći, njegove šanse za preživljavanjem su sve manje i manje. Kao prva “linija odbrane” u smislu borbe s vremenom su naše ambulante porodične medicine, ambulanta “Moštre”, ambulanta “Buci”, ambulanta “Poriječani” i ambulanta “Gračanica”. U većini slučajeva pacijenti bivaju doveženi u jednu od pomenutih ambulanti. S tim u vezi za svaku od ambulanti osiguran je po jedan eksterni defibrilator, te jedan u hitnoj. Isporuka ovih uređaja očekuje se u martu 2023. godine. Aparati su napravljeni tako da analiziraju srčani ritam pacijenta koji je bez svijesti, pulsa i disanja, te u slučaju potrebe samostalno isporučuje  elektro šok uz davanje glasovnih uputa za nastavak oživljavanja.

Također, medicinsko obezbjeđenje kulturnih i sportskih manifestacija bit će pokriveno adekvatnom medicinskom opremom za pružanje naprednog nivoa hitne medicinske pomoći bez da redovan rad Službe bude ugrožen u bilo kom segmentu.

Naime, u potpunosti je opremljen kardiomobil opremom čija je vrijednost 35.000,00KM. Zatim, nabavljen je dio opreme za rezervni kardiomobil u iznosu od 2.400,00KM, medicinska oprema za ambulantu hitne medicinske pomoći u iznosu od 50.000,00KM, te određena količina medicinskog materijala i pomoćne opreme u iznosu od 4.600,00KM.

Rezultati unapređenja i reorganizacije Službe hitne medicinske pomoći definitivno će biti vidljivi tokom 2023. godine.

– Ovu priliku koristim da se zahvalim doktorici Mireli Drkić Popara specijalisti urgentne medicine koja se zauzela u punom kapacitetu da se osigura neophodna oprema, ali i na unapređenju i reorganizaciji same službe, a sve zarad jednog cilja, a to je borba za zdravlje i život svakog čovjeka. – kazao je gradonačelnik Visokog Mirza Ganić.