Nova ulaganja u JU „Dom zdravlja“ Visoko – u toku realizacija projekta ugradnje termofasade

Grad Visoko je osigurao finansijska sredstva i proveo tendersku proceduru za projekat povećanja energetske efikasnosti u JU „Dom zdravlja“ Visoko s ciljem smanjenja gubitaka toplote tokom grijne sezone, smanjenja potrošnje energenata koji smanjuju i troškove poslovanja, te da bi se zgrada i urbanistički uljepšala. Vrijednost ugovorenih radova je 95.553,84 KM.

Pored ovog projekta u toku je priprema za raspisivanje tendera za izbor izvođača radova na projektu “Zamjena krova i izrada termoizolacije na novoj zgradi JU „Dom zdravlja“ Visoko” za što je Grad Visoko osigurao 220.000,00KM.

Pored vanjskog uređenja i utopljavanja same zgrade u toku je i nabavka medicinske opreme u vrijednosti od cca 60.000,00 KM, a tender se provodi u saradnji sa UNDP-em.