Novih 150.000 KM stiže u Visoko kao rezultat odlične saradnje sa Vladom Zeničko – dobojskog kantona

Na danas održanoj 128. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona odobrena su i značajna sredstva koja će kroz dva projekta biti plasirana u Visoko. U pitanju je 100.000,00 KM koja stižu kao Pomoć općinama/gradovima/komunalnim preduzećima Zeničko-dobojskog kantona u postupku zbrinjavanja komunalnog otpada (izgradnja novih sadržaja, rekonstrukcija postojeće infrastrukture, nabavka opreme i sl.), a sredstva će dobiti JKP „Visoko“ d.o.o Visoko za nabavku kamiona smećara i posuda za odlaganje otpada.

Kroz drugi dio projekta Pomoć općinama/gradovima/komunalnim preduzećima Zeničko-dobojskog kantona u postupcima održavanja i sanacije postojećih općinskih odlagališta, finansiranja transportnih troškova za najudaljenije općine u odnosu na regionalnu deponiju, čišćenja obala rijeka, čišćenja i sanacije divljih deponija i sl., Grad Visoko će za finansiranje transportnih troškova odvoza komunalnog otpada sa područja grada Visoko na Regionalnu deponiju Moščanica dobiti 50.000,00 KM.

Ovo je samo nastavak izuzetno kvalitetne saradnje koju Grad Visoko ostvaruje sa višim nivoima vlasti, ovoga puta sa Vladom Zeničko – dobojskog kantona, a rezultate te saradnje naši građani mogu vidjeti i kroz brojne realizovane, ali i projekte koji su u toku, a koji će značajno poboljšati uslove života naših građana.

Grad Visoko će i u budućnosti da održava odličnu saradnju koju ima sa svim nivoima vlasti u našoj zemlji, s ciljem da što veća finansijska sredstva i što veći broj projekata bude implementiran upravo u našem gradu.