Obavezna preventivna jesenja deratizacija

Obavještavamo građane grada Visoko da će se u periodu od 17.10.2023. godine do 23.10.2023. godine provesti obavezna preventivna JESENJA sistematska deratizacija za objekte i javne površine iz nadležnosti Grada Visoko, a u skladu sa Naredbom Ministarstva zdravstva ZE-DO kantona, broj 11-33-6912-2/23 od 29.09.2023. godine.

Obaveznom preventivnom sistematskom deratizacijom na području grada u skladu sa Naredbom će biti obuhvaćene javne zelene površine, registrovane deponije smeća, zgrada gradske uprave sa pripadajućim  ispostavama  i  vanjskim površinama,  sve javne ustanove u  nadležnosti grada.

Deratizacija će se izvoditi sa antikoagulantnim rodenticidima druge i treće skupine otrova visokog učinka.

Obaveznu preventivnu JESENJU sistematsku deratizaciju će za Grad Visoko izvršiti JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.