Obavijest o biračkim mjestima za Opće izbore 2022.godine

O B A V I J E S T

o biračkim mjestima za Opće izbore 2022. godine

                                               – 02.10.2022. godine –

Redovna biračka mjesta na kojima biračko pravo ostvaruju birači koji glasaju za osnovnu izbornu jedinicu trenutnog prebivališta/boravišta – 116A Visoko:

Biračko mjesto 116A001 ARNAUTOVIĆI – privatni prostor vl. Muzaferija Nihad, Mulići bb – za birače sa područja naseljenih mjesta:

– ARNAUTOVIĆI, BOSNIĆI, MULIĆI, ČAJENGRADSKA brojevi od 26 i dalje, te brojevi „b.b.“

Biračko mjesto 116A002 BUCI I – OŠ «Alija Nametak» Buci – za birače sa područja naseljenih mjesta:

– BUCI, DAUTOVCI, REZAKOVINA, SLATINA, PALJICE, GRAJANI, PERVIĆI, GORANI, SUHODOL, SELIŠĆE

Biračko mjesto 116A003 CENTAR I – OŠ «Safvet-beg Bašagić» Visoko – za birače sa područja ulica:

– ČABARAVDIĆA, DELAHMETOVIĆA, DONJA MAHALA, HAZIMA DEDIĆA, ISLAMOVIĆA, SKOPLJAKA, TRG DŽEMALA BIJEDIĆA

Biračko mjesto 116A004 CENTAR II – OŠ «Safvet-beg Bašagić» Visoko – za birače sa područja ulica:

– BIJELA DŽAMIJA, BULAKLINA, BURIĆA, ČARŠIJSKA, HADŽIHASANOVA, IV ULICA, A.IZETBEGOVIĆA, JEVREJSKA, MATRAKČIJINA, NJEGOVIĆA, ORUČA, PERENDINA, SALIHBEGOVIĆA, SARAČICA, ŠAHINOVIĆA, TABHANSKA, TEKIJA,  TRG ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI

Na ovom biračkom mjestu glasaće i birači sa prebivalištem u drugoj općini, a glasaju lično za izbornu jedinicu Visoko.

Biračko mjesto 116A005 BUZIĆI – O.Š.“Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje  – za birače sa područja naseljenih mjesta:

– BUZIĆI, UPOVAC

Biračko mjesto 116A006 B.MAHALA – društveni dom – za birače sa područja naseljenog mjesta:

– BUZIĆ MAHALA

Biračko mjesto 116A007 DOBRINJE – OŠ «Mehmedalija Mak Dizdar» Dobrinje – za birače sa područja naseljenih mjesta:

– DOBRINJE, GRAB, SEOĆA, DONJA SEOČA, GORNJA SEOČA I GRĐ

Biračko mjesto 116A008 GODUŠA I – područna osnovna škola – za birače sa područja naseljenih mjesta:

– GODUŠA, POREĐE

Biračko mjesto 116A009 UVORIĆI – O.Š. “Musa Ćazim Ćatić“ Gračanica – za birače sa područja naseljenih mjesta:

– UVORIĆI, KOVAČIĆI, ŠAČIĆI

Biračko mjesto 116A010 MALI TRNOVCI – područna osnovna škola – za birače sa područja naseljenih mjesta:

– MALI TRNOVCI, PRHOVO, SMRŠNICA

Biračko mjesto 116A011 GRAČANICA I – OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ V.Čajno – za birače sa područja naseljenih mjesta:

– MALO ČAJNO, VELIKO ČAJNO, BOGOŠIĆI

Biračko mjesto 116A012 KOLOŽIĆI – društvene prostorije – za birače sa područja naseljenih mjesta:

– BEŠIĆI, BRDO, DOL, KOLOŠIĆI, PUČIŠTE

Biračko mjesto 116A013 KRALUPI – O.Š. „Alija Nametak“Buci – za birače sa područja naseljenih mjesta:

– ĆATIĆI, ČIFLUK, DVOR, GINJE, HOLIĆI, JELAŠJE, RATKOVCI, VIDOVIĆI

Biračko mjesto 116A014 LIJEŠEVA – društveni dom – za birače sa područja naseljenih mjesta:

– DOBRO SELO, LIJEŠEVA, SVINJAREVO

Biračko mjesto 116A015 DONJE MOŠTRE – OŠ «Mula Mustafa Bašeskija» D.Moštre – za birače sa područja naseljenog mjesta:

– DONJE MOŠTRE

Biračko mjesto 116A016 HLAPČEVIĆI – DRUŠTVENI DOM Hlapčevići – za birače sa područja naseljenih mjesta:

– HLAPČEVIĆI, HANOVI, VILENJAK

Biračko mjesto 116A017 ŠARENI HANOVI – OŠ «Mula Mustafa Bašeskija» D.Moštre – za birače sa područja naseljenih mjesta:

– ŠARENI HANOVI, BRADVE, KALOTIĆI

Biračko mjesto 116A018 LUKE I – MSŠ „HAZIM ŠABANOVIĆ“Visoko – za birače sa područja Naselja Luke:

– NASELJE LUKE BB, NASELJE LUKE 3A, 3B, 3C, 3D, 3L, NASELJE LUKE 4A, 4B, 4BL, 4C, 4D, 4L, NASELJE LUKE 5A

Biračko mjesto 116A019 LUKE II – MSŠ „HAZIM ŠABANOVIĆ“ Visoko – za birače sa područja Naselja Luke:

– NASELJE LUKE 13B, NASELJE LUKE 14II, NASELJE LUKE 1A, 1B, 1C, 1D, 1L, NASELJE LUKE 2A,2B, 2C, 2D, 2L, NASELJE LUKE 51A, 5C, 5L

Biračko mjesto 116A020 NOVO NASELJE – «Gimnazija» Visoko – za birače sa područja ulica:

– ALEJA ŠEHIDA RESULA, ČEKREKČIJE, MUSALA, NOVO NASELJE, PATRIOTSKE LIGE, VIII ULICA, X ULICA, BRANILACA BOSNE neparni brojevi od broja 1 do broja 21, BRANILACA BOSNE parni brojevi od broja 2 do broja 20, BRANILACA BOSNE BB, 18A, 18B

Biračko mjesto 116A021 ORAŠAC – prostorije MZ – za birače sa područja naseljenih mjesta:

– ČAKALOVIĆI, ORAŠAC, VERUŠA

Biračko mjesto 116A022 RADINOVIĆI I OKOLIŠĆE – OŠ «Mula Mustafa Bašeskija» D.Moštre – za birače sa područja naseljenih mjesta:

– OKOLIŠĆE, RADINOVIĆI

Biračko mjesto 116A023 GORNJE ROSULJE I – OŠ «Kulin ban» Visoko – za birače sa područja ulica:

– CARICA, GAZI HUSREVBEGA, MUZAFERIJA, HUSE MUZAFERIJE, HUSEIN BEGA GRADAŠĆEVIĆA, MUHAMEDA HADŽIJAHIĆA, PALJIKA

Biračko mjesto 116A024 ZAGORNICA – područna osnovna škola – za birače sa područja naseljenih mjesta:

– ZAGORNICA, GRĐEVAC, PODVINJE, POKLEČIĆI,

Biračko mjesto 116A025 PODVINJCI – područna osnovna škola – za birače sa područja naseljenih mjesta:

– PODVINJCI, BUKOVIK, PIROMANI

Biračko mjesto 116A026 ŠOŠNJE – privatni prostor vl. Selimović Murat – za birače sa područja naseljenih mjesta:

– ŠOŠNJE, BARE, BULČIĆI, DOLOVI, LUŽNICA

Biračko mjesto 116A027 TUJLIĆI – društvene prostorije – za birače sa područja naseljenih mjesta:

– TUJLIĆI, KONDŽILO, KALIĆI, KLANCI, HADŽIĆI, DŽINDIĆI, BREZOVIK, SLATINA,MIHALJEVIĆI

Biračko mjesto 116A028 MAUROVIĆI – područna osnovna škola u G.Maurovićima – za birače sa područja naseljenih mjesta:

– MAUROVIĆI, LISOVO, PALJIKE,  GRABOVCI, STARI HAN, HULJOJČIĆI

Biračko mjesto 116A029 DONJE ROSULJE – OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko – za birače sa područja ulica:

– BASAMACI, DAHIROVAC, DONJE ROSULJE, GORNJE ROSULJE

Biračko mjesto 116A030 HADŽIJINA VODA I 501 – Odsustvo i NNN – MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko – za birače sa područja ulica:

– BRANILACA BOSNE parni brojevi od broja 22 do 100, BRANILACA BOSNE neparni brojevi od broja 23 do broja 99, 25 APRILA, ĆERPIĆI, DŽEMALUDINA ČAUŠEVIĆA, HADŽIJINA VODA, HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA, KAKANJSKA, KOŽARSKA, LOVAČKA, MEHMEDA EFENDIJE HANDŽIĆA, MEHMEDA MUJEZINOVIĆA, MLADIH MUSLIMANA, ZENIČKA

Biračko mjesto 116A031 GORNJE ROSULJE II – OŠ «Kulin ban» Visoko – za birače sa područja ulica:

– IZETA KURTALIĆA, MUDERISA BAŠIĆA, PODKRIŽ, ŠEVULJE, VISOČKIH BRIGADA, VRANČEVA, REŠADA KADIĆA

Biračko mjesto 116A032 STARI GRAD-NOVO BRDO – OŠ «Kulin ban» Visoko – za birače sa područja ulica:

– DURMIĆA, I ULICA, II ULICA, III ULICA, IZNAD DUVARA, LJETOVIK, MEVIĆA, NOVOBRDSKA, POTOK, ŠPILJAKOVA, TJESNAC

Biračko mjesto 116A033 STARI GRAD-KRALJEVAC – OŠ «Kulin ban» Visoko – za birače sa područja ulica:

– KRIŽ, RAŠIDOVIĆA, KRALJEVAC

Biračko mjesto 116A034 STARI GRAD-SEBILJ – OŠ «Kulin ban» Visoko – za birače sa područja ulica:

– ALAGIĆA, BEŠLAGIĆA, DŽAMIJSKA, FERHATOVIĆA, HASEČIĆA, IHTIJAREVIĆA, KADIĆA, KOVAČICA, KRALJA TVRTKA, MUFTIJE NUMANAGIĆA, PERTAC, PAŠAGIĆA, SINANAGIĆA, ZEČEVIĆA, VAROŠKA, MOŠTRINA, GRAD

Biračko mjesto 116A035 PODVISOKI – O.Š.“Kulin Ban“ Visoko – za birače sa područja ulica:

– KLISA, PODKLISA, MULE HODŽIĆA (PODVISOKI), PODVISOKI PUT, ŠAĆIR EF. SIKIRIĆA, V ULICA, VI ULICA,VII ULICA

Biračko mjesto 116A036 TOPUZOVO POLJE I – prostorija MZ T.Polje – za birače sa područja naseljenih mjesta:

– TOPUZOVO POLJE I DUBRAVE

Biračko mjesto 116A037 TUŠNJIĆI – privatni prostor vl. Huseljić Almedin, Tušnjići – za birače sa područja naseljenih mjesta:

– TUŠNJIĆI, ZAGORICE

Biračko mjesto 116A038 VRATNICA – društveni dom – za birače sa područja naseljenih mjesta:

– DONJA VRATNICA, GORNJA VRATNICA, ISAKOVIĆI, HAN, OBLACI

Biračko mjesto 116A039 DONJA ZIMČA – poslovni prostor vl. Kubat Hašim – za birače sa područja naseljenog mjesta:

– DONJA ZIMČA

Biračko mjesto 116A040 GORNJE MOŠTRE – društvene prostorije – za birače sa područja naseljenog mjesta:

– GORNJE MOŠTRE

Biračko mjesto 116A041 ŽELJEZNIČKA STANICA – „Gimnazija“ Visoko  – za birače sa područja ulica:

– BANJERSKA, ČAJENGRADSKA-brojevi do 26, FRANJEVAČKA, IBRAHIMA HODŽIĆA, KADIJE UVEJSA, BOSNE SREBRENE, SARAJEVSKA, MLINSKA, ZELENI PUT, BAKRAČEVA, OZRAKOVIĆI

Biračko mjesto 116A042 KULA BANJER – privatni prostor vl. Džonlić Ekrem i Paša – za birače sa područja naseljenih mjesta:

– KULA BANJER, TAUKČIĆI

Biračko mjesto 116A043 SRHINJE – područna osnovna škola – za birače sa područja naseljenog mjesta:

– SRHINJE

Biračko mjesto 116A044 GORNJA ZIMČA – područna osnovna škola – za birače sa područja naseljenog mjesta:

– GORNJA ZIMČA

Biračko mjesto 116A045 ČEKREKČIJE – društveni dom – za birače sa područja naseljenih mjesta:

– ČEKREKČIJE, DOLIPOLJE, KOPAČI, VRELA                                                                                                                                                                                                                                                                                         Biračko mjesto 116A046 GRAJANI – poslovni prostor vl. Smajić Almira – za birače sa područja naseljenih mjesta:

– GORANI, GRAJANI

Biračko mjesto 116A047 GRAČANICA II – OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ V.Čajno – za birače sa područja naseljenih mjesta:

– LOZNIK, TRAMOŠNJIK

Biračko mjesto 116A048 BUCI II – OŠ «Alija Nametak» – za birače sa područja naseljenih mjesta:

– STUPARIĆI, ZBILJE I DOBRO

Biračko mjesto 116A049 PORIJEČANI – područna škola – za birače sa područja naseljenih mjesta:

– PORIJEČANI I POKLEČIĆI

Biračko mjesto 116A050 TOPUZOVO POLJE II – poslovni prostor Skršo Ekrem, T.Polje  – za birače sa područja naseljenih mjesta:

– MUHAŠINOVIĆI, DUBRAVE, BISKUPIĆI

Biračko mjesto 116A051 CENTAR III – OŠ «Safvet-beg Bašagić» Visoko – za birače sa područja ulica:

– BRAĆE ZEČEVIĆA, BARE, DR.DŽANANOVIĆA, KARAVDIĆA, PINJAGIĆA, ŠADRVAN, PRIJEKO

Biračko mjesto 116A052 GODUŠA II – područna osnovna škola – za birače sa područja naseljenih mjesta:

– RAJČIĆI, RAMADANOVCI,VIJER

Biračko mjesto za glasanje u odsustvu i nepotvrđenim glasačkim listićima

Biračko mjesto 116A501 ODSUSTVO i NNN (na biračkom mjestu za glasanje u odsustvu i nepotvrđenim glasačkim listićima) – MSŠ «Hazim Šabanović» Visoko – biračko pravo ostvaruju slijedeće kategorije birača:

– raseljena lica koja će glasati za općinu prebivališta iz 1992. godine – tj.lica kod kojih se osnovna izborna jedinica za koju glasaju razlikuje od osnovne izborne jedinice trenutnog prebivališta  (glasanje u odsustvu),

 –  birači koji su upisani u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH, a na dan održavanja Lokalnih izbora 2020 godine se zateknu u zemlji (glasanje nepotvrđenim glasačkim  listićima),

–  redovni birači koji se NE NALAZE na zaključenom izvodu iz Centralnog biračkog spiska, a posjeduju i predoče biračkom odboru važeći identifikacioni dokument sa fotografijom (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola), i potvrdu Centra za birački spisak da se njihovo ime ne nalazi na biračkom spisku (glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima).