Obavijest o izlaganju izvoda iz Privremenog biračkog spiska za Opće izbore 2022.godine

Povodom Općih izbora 2022.godine koji će se održati dana 02.10.2022.godine, obavještavamo stanovnike grada Visoko da će izvod iz Privremenog biračkog spiska biti izložen na uvid javnosti u periodu od 04.06. do 04.07.2022.godine na lokacijama:

U Mjesnim uredima Moštre, Gračanica i Buci za ta područja

U Centru za birački spisak za područje gradskih mjesnih zajednica, područje naseljenih mjesta Arnautovići, Kula Banjer, Čekrekčije, Vratnica, Topuzovo Polje i Srhinje, te raseljena lica.

Pozivamo birače da izvrše provjeru izvoda iz Privremenog biračkog spiska kako bi blagovremeno mogli izvršiti potrebnu ispravku ili dopunu podataka kod nadležnog organa i opredijeliti se za biračku opciju (općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja – lično ili u odsustvu).

Birači koji imaju status raseljenih lica mogu promijeniti svoju biračku opcinu podnošenjem zahtjeva u Centru za birački spisak najkasnije do 19.jula 2022.godine.

POSJETITE VAŠE MJESNE UREDE ILI CENTAR ZA BIRAČKI SPISAK KOJI SE NALAZI U ZGRADI GRADSKE UPRAVE VISOKO, ULICA ALIJE IZETBEGOVIĆA 12A, PRIZEMLJE, SOBA 3. BROJEVI TELEFONA: 032/732-581 I 732-500, RADNIM DANOM OD 08:00 DO 15:00 SATI.

Plan izlaganja izvoda iz Privremenog biračkog spiska

I

Izvod iz Privremenog biračkog spiska za područje grada Visoko, za Opće izbore 2022.godine će biti izložen na uvid javnosti u periodu od 04.06. do 04.07.2022.godine.

II

Izvod iz Privremenog biračkog spiska će se izložiti na uvid javnosti na lokacijama:

U Centru za birački spisak, zgrada Gradske uprave Visoko

U Mjesnom uredu Moštre

U Mjesnom uredu Gračanica

U Mjesnom uredu Buci

III

O mjestima izlaganja izvoda iz Privremenog biračkog spiska javnost će biti obaviještena putem web stranice Gradske uprave Visoko i oglasima na odgovarajućim mjestima na području grada Visoko.

Službenici mjesnih ureda i predsjednici Savjeta mjesnih zajednica dodatno će informisati građane o važnosti provjere izvoda iz Privremenog biračkog spiska.

IV

Birači koji imaju status raseljenih lica će biti obaviješteni o načinu određivanja biračke opcije u Centru za birački spisak koji se nalazi u zgradi Gradske uprave Visoko na način propisan tačkom III ovog Plana.

V

Sredstva za provođenje ovog Plana planirana su u budžetu Grada Visoko za 2022.godinu.