Obavijest o novčanim podrškama po modelu ostale vrste podrški

Obavještavaju se potencijalni korisnici novčane podrške da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva   objavilo obavijest o uslovima  i rokovima   podnošenja zahtjeva za novčanu podršku po modelu ostalih vrsta podrške .

Podrška je predviđena za sufinansiranje slijedećih  troškova:  

1.  Premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji

2.  Izlaganje na sajmovima

3. Opremanje laboratorija i veterinarskih organizacija

4. Zadruga i privrednih društava na povezivanje porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i obrta (ugovorena proizvodnja),nabavka kancelarijske opreme i namještaja (samo zadruge)

5. Nabavke kancelarijskog namještaja za poljoprivredna udruženja  

6. Uvođenje  i certificiranje standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji

Zahtjevi se predaju Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva do 05.10.2021. godine,a prihvatljivi troškovi su za period 01.10. prethodne godine do 01.10. tekuće godine.

Sufinansiranje je predviđeno i  za troškove penzionog i  zdravstvenog osiguranja za registraciju novih poljoprivrednih obrta. Sufinansiranje će se realizovati u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje putem javnog poziva.

Obrasci potrebni za podnošenje zahtjeva mogu se preuzeti na web stranici Ministarstava i Grada Visoko.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti  pozivom na broj gradske službe: 032/732-512 ili 032/732-516.

Obrasce potrebne za podnošenje zahtjeva možete preuzeti ovdje.