Obavijest o novčanim podrškama za proizvodnju maline

Obavještavaju se poljoprivrednici da je  Budžetom Zeničko-dobojskog kantona i Budžetom Grada Visoko predviđena novčana podrška za proizvodnju maline.

Podrška iz Budžeta Kantona  predviđena je za minimalno 700 kg maline sa površine zasada maline  od minimalno  jedan dunum .

Iznos podrške je:

do  0,30 KM/kg –  fizička lica

do  0,40 KM/kg – obrti

Zahtjev sa dokumentacijom dostavlja se na protokol Zeničko-dobojskog kantona ,neposredno ili poštom do 31.10. 2021. godine.

Podrška iz Budžeta Grada Visoko predviđena je za fizička lica i obrte

Iznos podrške je:

do  0,10KM/kg –  fizička lica

do  0,15 KM/kg – obrti

Minimalna količina maline za koju se ostvaruje podrška je 700 kg,a maksimalna 5000 kg.

Krajnji rok podnošenja zahtjeva je 30.11.2021. godine

Informacije  o potrebnoj dokumentaciji  zainteresovani mogu dobit u Šalter  sali gradske uprave i  pozivom na broj:  032/732-512 i 032/732-516.