Obavijest o odabiru projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji koje će finansirati/sufinansirati Grad Visoko

Obavijest o odabiru projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji koje će finansirati/sufinansirati Grad Visoko

Komisija za odabir projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji, u okviru Javnog poziva organizacijama civilnog društva nevladinim/neprofitnim organizacijama za predaju projektnih prijedloga koje će finansirati/sufinansirati Grad Visoko u 2021. godini, izvršila je ocjenu pristiglih projekata i sačinila rang listu.

Rang lista projekata predloženih, kao i onih koji nisu predloženi za finansiranje: