Obavijest o odabiru projekata nevladinih/neprofitnih organizaciji po LOD metodologiji koje će finansirati/sufinansirati Grad Visoko

Komisija za odabir projekata nevladinih/neprofitnih organizaciji po LOD metodologiji, u okviru Javnog poziva organizacijama civilnog društva nevladinim/neprofitnim organizacijama za predaju projektnih prijedloga koje će finansirati/sufinansirati Grad Visoko u 2021.godini, izvršila je ocjenu pristiglih projekata i sačinila rang listu.

RANG LISTA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA