Obavijest o odabiru projekata za mlade za finansiranje/sufinansiranje iz budžeta Grada Visoko

Na osnovu raspisanog Javnog poziva udruženjim/organizacijama civilnog društva/fondacijama za finansiranje/sufinansiranje projekata za mlade iz Budžeta Grada Visoko za 2023. godinu, Komisija za odabir projekata je izvršila ocjenu pristiglih projekata i sačinila rang listu.