OBAVIJEST O ODRŽAVANJU 36.SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 36. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko

saziv 2020 – 2024 godina održati:

 

29.02.2024. godine (četvrtak) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati.

                                                             D N E V N I    R ED
1.            Izvod iz zapisnika sa 35. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko
  1. Nacrt Strategije razvoja Grada Visoko za period 2023-2027

         IZVJESTILAC:Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

  1. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Grada Visoko za 2024.godinu

IZVJESTILAC:Suada Koljenović,  pomoćnica Gradonačelnika

  1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta Grada Visoko za

         2024.godinu

IZVJESTILAC:Suada Koljenović,  pomoćnica Gradonačelnika

  1. Prijedlog odluke o osnivanju higijenskog servisa za zbrinjavanje napuštenih životinja

IZVJESTILAC: Alma Bašić, pomoćnica Gradonačelnika

  1. Prijedlog odluke o potvrđivanju izmjene predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Buzić

         Mahala

IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

7 .      Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:  

          7.1. Prijedlog  odluke o prestanku statusa dobra u općoj upotrebi na dijelu nekretnine k.č.  

                 1837 KO Moštre  i promjeni prava vlasništva Visoko

          7.2. Prijedlog  odluke o zamjeni  nekretnina k.č.  1837/2 KO Moštre  i k.č. 1759/3 KO  Moštre

          7.3. Prijedlog  odluke o uspostavi prava stvarne služnosti na k.č.  80 KO Poriječani

          7.4. Prijedlog  odluke o uspostavi prava vlasništva

          IZVJESTILAC:Fadil Mostić,pomoćnik Gradonačelnika

  1. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području 

         Grada Visoko u 2023. godini

IZVJESTILAC: komandir  Policijske stanice Visoko

  1. Vijećnička pitanja i inicijative

MATERIJAL