Obavijest za Javni poziv udruženjima/ nevladinim organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom

Okončan je postupak Javnog poziva udruženjima/ nevladinim organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom za predaju prijava za finansiranje u 2021. godini.


Komisija za ocjenu pristiglih prijava je pregledala pristigle prijave i sačinila rang listu udruženja/ nevladinih organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom za finansiranje u 2021.godini:

Dodatak: