Obavijest za porodilje o ostvarivanju prava na novčanu pomoć

Obavještavamo sve žene – majke porodilje (zaposlene i nezaposlene) da od dana 05.09.2022.godine mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava u skladu sa Zakonom o Izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti ZDK, u prostorijama JU Centar za socijalni rad Visoko.

Obrasci za podnošenje zahtjeva dostupni su u prostorijama Centra.

Za žene – majke porodilje (zaposlene i nezaposlene) koje već koriste prava, Centar će po službenoj dužnosti uraditi zamjenu postojećih rješenja novim rješenjima kako bi se nastavila isplata, te iste nemaju potrebe podnositi zahtjeve.

Za podnošenje novog zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć ženi – majci koja nije u radnom odnosu potrebna je sljedeća dokumentacija (original ili ovjerena kopija):

 1. Lična karta na uvid
 2. Prijava prebivališta za period od šest mjeseci ili više u ZDK (Uvjerenje o kretanju)
 3. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete/djecu
 4. Uvjerenje o nezaposlenosti ili potvrda o redovnom školovanju/uvjerenje Porezne uprave
 5. Tekući račun

Za podnošenje novog zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu umjesto plaće ženi – majci za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnože, porođaja i njege djeteta, odnosno roditelju za njegu i brigu o djetetu sa invaliditetom potrebna je sljedeća dokumentacija (originali ili ovjerena kopija):

 1. Lična karta na uvid na osnovu koje se u Centru sačinjava službena zabilješka
 2. Prijava prebivališta za period od šest mjeseci ili više u ZDK (Uvjerenje o kretanju)
 3. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete/djecu
 4. Izvještaj o trajanju privremene nesposobnosti – spriječenosti za rad
 5. Izvod iz Matične knjige umrlih za dijete (u slučaju smrti djeteta)
 6. Ugovor o radu ( na određeno ili neodređeno)
 7. Potvrda o statusu, sa podacima o tekućem osiguranju, radnom odnosu, svi fondovi
 8. Tekući račun
 9. Izuzetno, uz zahtjev kojim se priznaje pravo na naknadu plaće prije 01.09.2022.godine, podnosilac je obavezan dostaviti šest platnih lista ovjerenih od poslodavca, i to za mjesece prije početka ostvarivanja prava.

Pravo na naknadu plaće zaposlene žene – majke i pravo na novčanu pomoć nezaposlene žene – majke u skladu sa ovim zakonom, mogu ostvariti i porodilje koje ranije nisu ispunjavale uslove za ostvarivanje ovog prava, bilo po osnovu imovinskog cenzusa ili zbog neispunjavanja uslova po osnovu radnog staža.

Uslovi i potrebna dokumentacija za ostvarivanje ovih prava su navedeni uz obrasce zahtjeva, a dodatne informacije se mogu dobiti lično u Centru za socijalni rad Visoko ili na broj telefona 032/735-835.

JU Centar za socijalni rad Visoko