Obavijest za proizvođače i prerađivače svježeg kravljeg mlijeka

Obavještavaju se registrovani proizvođači i prerađivači svježeg kravljeg mlijeka (poljoprivredni obrti), (d.o.o. društva) i registrovana porodična poljoprivredna gazdinstva (PPG) koji ostvaruju pravo na poticaj za proizvodnju i preradu svježeg kravljeg mlijeka prema Programu poticaja za poljoprivredu iz budžeta Grada Visoko da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na poticaj za I,II, III i IV kvartal u 2023/24. godini, najkasnije do 15.04.2023. godine.

Zahtjevi sa popratnom dokumentacijom se dostavljaju na protokol u šalter sali Grada Visoko