Obavijest za uzgajivače tovnih brojlera

Obavještavaju se registrovani uzgajivači tovnih brojlera da je Federalno ministarstvo odobrilo ponovno ažuriranje podataka u Registru i ponovnu prijavu proizvodnje. Obzirom da je RPG obrazac pogrešno koncipiran bez mogućnosti unosa broja turnusa. Pozivaju se svi registrovani uzgajivači da u što skorijem vremenu izvrše ponovno ažuriranje i prijave proizvodnju u nadležnoj Službi Grada Visoko – kancelarija za poljoprivredu.