OBAVIJEST O KONAČNIM LISTAMA UČENIKA ZA DODJELU STIPENDIJA NADARENIM UČENICIMA ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

Na osnovu raspisanog Konkursa za dodjelu stipendija nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja Grada Visoko za školsku 2023/2024. godinu sačinjena je Konačna lista učenika osnovnih i srednjih škola koji su ostvarili pravo na stipendiju za nadarene učenike.

KONAČNE LISTE SE MOGU POGLEDATI NA OGLASNOJ PLOČI GRADA VISOKO I NA WEB STRANICI.

 

OSNOVNA ŠKOLA – LISTA 2024

SREDNJA ŠKOLA – LISTA 2024