Obavijest o licima koja su ostvarila pravo na dodjelu plastenika

Obavijest o licima koja su ostvarila pravo na dodjelu plastenika u Projektu:

„Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz plasteničku proizvodnju povrća u plastenicima“ na području Grada Visoko.

10.03.2021. godine Grad Visoko je objavio Javni poziv za dodjelu plastenika 100m2 sa pratećom opremom. Na Javni poziv je ukupno pristiglo 83 zahtjeva.Nadležna Služba, tačnije Odsjek za privredu je sproveo sve aktivnosti nakon što su zaprimljeni zahtjevi, te se pristupilo evaluaciji svih pristiglih zahtjeva. Nakon pregleda dostavljene dokumentacije Komisija sačinjena od 2 člana ispred Muslim Aid-a i 2 člana ispred Grada Visoko izvršili su obilazak terena podnosioca zahtjeva, te sačinili zapisnik i formirali konačnu tabelu sa licima koja su zadovoljila uslove Javnog poziva i imali najviše osvojenih bodova:

R.br.Ime i prezimeUKUPNO

Adresa
1Edita Jusić24Gornja Seoča
2Hasan Sejdić21Tujlići
3Elma Osmanbegović20Radinovići
4Zehra Mulić19Kula Banjer
5Edina Čizmić19Buzić Mahala
6Haris Dzambegović19Gornje Moštre
7Amra Ohran19Monjare
8Alen Kosovac19Biskupići
9Našid Hajdarević18Podgorani
10Zaim Smajić18Grajani
11Admir Kardaš18Bradve
12Salih Čelebić17Gornje Moštre
13Nedžad Osmanbegović17Orašac
14Midhat Memić17Upovac
15Salih Zerdo16Dvor
16Sanela Fejzić16Zbilje
17Ahmed Lepić16Grđevac
18Sead Hajro16Grajani
19Sarač Ćamil16Tramošnjik
20Elvir Mostić16Dvor

Potpisivanje Ugovora sa licima koja su ostvarila pravo na dodjelu plastenika zakazano je u utorak u 13:00h u kulturnom centru Altindag Visoko.

Ukupna vrijednost projekta je: 57.520,00 KM, a prema Sporazumu sredstva su obezbijedili Grad Visoko i humanitarna organizacija Muslim Aid u omjeru od po 40%, a krajnjiji korisnik 20%.