Obavještenje iz Civilne zaštite povodom najave intenzivnih padavina

S obzirom da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao crveno upozorenje zbog mogućnosti intenzivnih padavina u narednom periodu, a naručito za područja Hercegovine i jugozapadne Bosne, a Agencija za vodno područje rijeke Save  da se očekuje porast vodostaja na Gornjem toku rijeke Bosne, kao i Fojnice pri kojem je moguće izlijevanje rijeka iz korita i plavljenje okolnog terena za period 30.03-02.04.2022. godine.

Obzirom da područje grada Visoko spada u područja u kojima su moguće  intenzivne padavine i porast vodostaja, Služba civilne zaštite Grada Visoko obavještava stanovništvo koje živi u blizini rijeka i bujičnih potoka (prije eventualne pojave poplave) kako bi mogli u slučaju potrebe blagovremeno poduzeti preventivne mjere samozaštite, a sve u cilju smanjenja i sprečavanja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra.

Članom 41. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalne dobara od prirodnih i drugih nesreća kojim su predviđene mjere lične i uzajamne zaštite građana koje predstavljaju najmasovniji oblik pripremanja i organizovanog učešća građana u zaštiti i spašavanju.

Pod ličnom zaštitom se podrazumijeva da je svaki građanin dužan poduzeti maksimalne mjere i aktivnosti da zaštiti sebe, članove svoje porodice i svoju imovinu.

Pod uzajamnom zaštitom se podrazumijeva međusobna, solidarna pomoć koja podrazumijeva da građanin pruži pomoć i drugim kojima je ta pomoć potrebna.