Obavještenje o rokovima podnošenja zahtjeva za novčanu podršku poljoprivrednoj proizvodnji

Budžetom Grada Visoko predviđena je podrška poljoprivrednoj proizvodnji za 2023.godinu.

Rokovi podnošenja zahtjeva su slijedeći:

ANIMALNA PROIZVODNJA                                                                                            

VRSTA PROIZVODNJEROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Proizvodnja mlijeka u sistemu otkupaI kvartal do 10.04.2023.godine
Pčelarska proizvodnjado 15.05.2023.godine
Uzgoj koka nosilja za konzumna jaja (slobodan i kavezni uzgoj) minimalno 50do 01.10.2023.godine
Podrška za uzgajivače tovnih brojlerado 01.10.203.godine

BILJNA PROIZVODNJA

VRSTA PROIZVODNJEROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Plastenička proizvodnja obrt –minimalno 300m2  plastenikado 01.07.2023.godine
Plastenička proizvodnja fizička lica – minimalno 300m2 plastenikado 01.06.2023.godine
Proizvodnja malinedo 15.11.2023.godine
Proizvodnja jagode na minimalnoj površini 0,1hado 01.06.2023.godine
Proizvodnja na otvorenom obrt- minimalno 0,3hado 01.07.2023.godine

OSTALE PODRŠKE

VRSTA PROIZVODNJEROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Podrška za nabavku novih priključaka za mehanizaciju i muzilica (vrijednosti do 2.000KM)do 01.10.2023.godine
Incidenti u proizvodnjido 01.12.2023.godine
Podrška za registrovanu organsku proizvodnjudo 01.10.2023.godine

Obrasci zahtjeva se mogu preuzeti na web stranici i Šalter sali Grada Visoko.