Obavještenje za demobilisane branioce mlađe od 57 godina

Služba za boračko – invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti Grada Visoko obavještava demobilisane branioce mlađe od 57 godina koji su korisnici prava na novčanu egzistencijalnu naknadu da su obavezni u skladu sa članom 14. Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi ZDK od 01.12. do 31.12. tekuće budžetske godine ovoj službi dostaviti dokumentaciju radi ažuriranja, a u svrhu nastavka isplate u narednoj budžetskoj godini.

Obrazac zahtjeva za ažuriranje dokumentacije u kojoj je navedena potrebna dokumentacija korisnici mogu preuzeti u Centru za pružanje usluga na šalteru broj 1.

U slučaju da korisnik prava u predviđenom roku ne dostavi dokumentaciju izvršit će se obustava isplate.