Obavještenje

Obavještavamo građane grada Visoko da će se u periodu od 15.05.2023. godine do 19.05.2023. godine provesti obavezna preventivna PROLJETNA sistematska deratizacija za objekte i javne površine iz nadležnosti Grada Visoko, a u skladu sa Naredbom Ministarstva zdravstva ZE-DO kantona, broj 11-33-6912-1/23 od 03.05.2023. godine. 

Obaveznom preventivnom sistematskom deratizacijom na području grada u skladu sa Naredbom će biti obuhvaćene javne zelene površine, registrovane deponije smeća, zgrada gradske uprave sa pripadajućim  ispostavama  i  vanjskim površinama,  sve javne ustanove u  nadležnosti grada. 

Deratizacija će se izvoditi sa antikoagulantnim rodenticidima druge i treće skupine otrova visokog učinka.

Obaveznu preventivnu PROLJETNU sistematsku deratizaciju će za Grad Visoko izvršiti JU Institut za zadravlje i sigurnost hrane Zenica.

SANITARNO – VODNI  INSPEKTOR

Husić Lejla, dr.vet.med.