Obezbijeđena sredstva za sufinansiranje 97 priključaka na gasnu mrežu


Grad Visoko sufinansirat će akciju novih priključaka na gasnu mrežu na području grada Visoko, a po uslovima iz Javnog poziva za projekat „Čist zrak u gradu Visoko“. Ugovorom sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH ugovoreno je sufinansiranje 134 buduća korisnika gasa po principu 60% – 40%, pri čemu je učešće Fonda u iznosu od 80.000,00 KM (60%), a preostali iznos od 53.064,00 KM (40%) predstavlja obavezu finansiranja/sufinansiranja JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o Visoko.
Na javni poziv je stiglo ukupno 99 prijava za priključak od kojih je 97 zadovoljilo uslove javnog poziva, tako da će novi priključak u Visokom dobiti 97 prijavljenih aplikanata, a sufinansirat će ih Fond za zaštitu okoliša FBiH u iznosu od 57.618,00 KM, te Grad Visoko u iznosu od 38.412,00 KM.

– Ovim projektom i pozivom sufinansirat ćemo priključak na gasnu mrežu za naše sugrađane koji su se odlučili prebaciti na korištenje gasa, te im na taj način itekako olakšati uvođenje priključka, a s druge strane kako je i naziv projekta „Za čist zrak u gradu Visoko“, nastavljamo sa kampanjom za čišći zrak u našem gradu, jer će na ovaj način 97 domaćinstava preći sa čvrstog goriva na korištenje gasa, što će samo po sebi smanjiti zagađenje, posebno u zimskom periodu. Nastavljamo u skladu sa svojim mogućnostima da iznalazimo rješenja kako bismo bili na usluzi našim građanima, ali im i olakšali svakodnevne obaveze i probleme s kojima se susreću, te od Visokog napravili mjesto ugodnog življenja. – kazao je gradonačelnik Mirza Ganić.