Obezbijeđeno preko 180.000 KM za škole u Porječanima i Goduši

U Gradskoj upravi Visoko danas je upriličeno potpisivanje sporazuma s v.d. direktorice OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Efedinom Ćehajić i v.d. direktorice OŠ „Alija Nametak“ Buci Amirom Džafić, o realizaciji sredstava iz Budžeta Grada Visoko za 2021.godinu.

– Transferom za pomoć u adaptaciji i izgradnji školskih objekata na području Visokog obezbijedili smo 90.000 KM, a Odlukom o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021.godinu još 91.120 KM, za nastavak izgradnje fiskulturne sale u područnoj školi Porječani, te izgradnju novog objekta područne škole u Goduši. Na ovaj način smo obezbijedili 75.120 KM za nastavak izgradnje fiskulturne sale u Porječani, kao i 106.000 KM za izgradnju područne škole u Goduši. To su značajna finansijska sredstva koja su usmjerena na što bolje i kvalitetnije uslove obrazovanja naših najmlađih sugrađana, a i ovim projektima još jednom pokazujemo značaj odlične saradnje sa višim nivoima vlasti, u ovom slučaju sa Vladom Zeničko – dobojskog kantona. Ovo će omogućiti radove na prvoj fazi izgradnje područne škole u Goduši, kao i ugradnju stolarije i zanatske radove na sali u školi u Porječanima. Ovo je jedna lijepa, pozitivna priča, a raduje me da smo prije kraja građevinske sezone uspjeli da krenemo u raspisivanje tendera, a od iduće godine idemo dalje s izgradnjom. – kazao je gradonačelnik Mirza Ganić. 

Sporazumima će ukupno 181.120 KM biti usmjereno u nastavak izgradnje fiskulturne sale i izgradnju nove područne škole, a škole su se obavezale da će obezbijeđena sredstva utrošiti namjenski, i u skladu sa zakonskim procedurama.

– Ne može biti ljepši početak školske godine od ovoga, jer smo dočekali nešto na što smo čekali dugi niz godina. Uspjeli smo s Gradskom upravom napraviti ovaj sporazum, i zbog toga smo i mi osoblje, kao i naši učenici, jako sretni i nadam se da ćemo u skorije vrijeme imati i novi školski objekat u Goduši. – kazala je v.d.direktorice OŠ „Alija Nametak“ Amira Džafić.

I v.d.direktorice OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Efedina Ćehajić nije krila zadovoljstvo potpisanim sporazumom, te je naglasila kako se nada da će uspjeti pronaći i preostala sredstva, te u dogledno vrijeme završiti izgradnju sportske sale u područnoj školi u Porječanima.