Obilazak radova na odvodnji bujičnog potoka Luka u naselju Porječani

Radovi na odvodnji bujičnog potoka Luka napreduju planiranom dinamikom, a tokom današnjeg obilaska radova koji se odvijaju između ceste i pruge u naselju Porječani, primjetno je da su već u većem dijelu položene cijevi, a nastavlja se ovaj proces. Sredstva za projekat su osigurana od strane Vlade Zeničko – dobojskog kantona krajem 2019.godine, a izvođač radova je firma „Atlas D“ d.o.o Visoko.

Vrijednost ugovorenih radova je 97.695,00 KM, a realizacijom projekta bit će osigurana odvodnja bujičnog potoka Luka, odvodnja oborinskih voda s lokalnog puta, a time i uređenje pojasa između pruge i puta.

Nakon ovih radova planirana je i sadnja drvoreda i postavljanje klupa.