Od marta vjenčanja u Visokom i radnim danima, a četvrtkom potpuno besplatno! 

Uspješnom primjenom nove Odluke o organizaciji rada službi u Gradskoj upravi i popune određenog broja državnih službenika sukladno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji osigurana su tri matičara koja će u narednom periodu obavljati najsvečaniji čin za naše građane – vjenčanja. 

Dosadašnjim Odlukama o gradskim taksama i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim administrativnim taksama, nije bila predviđena mogućnost sklapanja braka svakim radnim danom, kao ni mogućnost da se svečani čin sklapanja braka obavi bez plaćanja takse za stanovnike grada Visoko. S ciljem smanjenja troškova samog čina vjenčanja gradonačelnik Visokog Mirza Ganić je podnio inicijativu kojom će ubuduće čin sklapanja braka četvrtkom biti potpuno besplatan, dok je omogućeno sklapanje braka i drugim radnim danima, osim dosadašnje mogućnosti subotom. – Do sada smo u Visokom imali mogućnost sklapanja braka subotom, imali smo i veće liste čekanja pošto je samo jedan dan bio predviđen za taj svečani trenutak, pa smo imali i situacije da veliki broj bračnih parova vjenčanja obavlja u drugim općinama i gradovima. Na ovaj način omogućit ćemo vjenčanja svakim danom tokom sedmice, a četvrtkom će čin sklapanja braka biti potpuno besplatan. – kazao je gradonačelnik Ganić. 

Pored besplatnog četvrtka novom Odlukom će biti na snazi i novi Pravilnik i to kako slijedi:

– Sklapanje braka svaki radni dan, osim četvrtka, u toku radnog vremena, u prostorijama KC “ALTINDAG” Visoko – 30KM

– Sklapanje braka svaki radni dan van radnog vremena, u prostorijama KC “ALTINDAG” Visoko – 50KM

– Sklapanje braka subotom, u prostorijama KC “ALTINDAG” Visoko – 50KM

– Sklapanje braka svaki radni dan i subotom van prostorija KC “ALTINDAG” Visoko – 150KM

– Sklapanje braka četvrtkom u toku radnog vremena u prostorijama KC “ALTINDAG” Visoko bez naplate takse, pod uslovom da jedan ili oba bračna partnera imaju prijavljeno prebivalište na području grada Visokog.

NAPOMENA: Za sklapanje braka u toku radnog vremena, nepokretnog/ih lica u stambenom objektu, ne plaća se taksa.

Prijedlog pomenute Odluke naći će se na sutrašnjoj sjednici Gradskog vijeća koja je zakazana u 14:00h.