Odluka o izmjeni Javnog poziva – Sufinansiranje projekata energetske efikasnosti stambenih zgrada

Na osnovu člana 47. Statuta JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko (broj 127-S od 17.11.2022. godine), direktor preduzeća donosi

ODLUKU

o izmjeni Javnog poziva broj 3929 od 13.06.2023. godine

Član 1.

Ovom Odlukom vrši se izmjena Javnog poziva etažnim vlasnicima objekata kolektivnog stanovanja za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti stambenih zgrada (broj 3929 od 13.06.2023. godine), kako slijedi:

  1. U dijelu I (Predmet Javnog poziva) mijenja se stav (1) na način da isti glasi:

“Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava iz Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona na području grada Visoko za 2023. godinu, iz oblasti podrške projektima zaštite okoline, u cilju realizacije Sporazuma o realizaciji sredstava iz Budžeta Grada Visoko za 2023.godinu broj 1923 od 24.03.2023. godine kroz sufinansiranje projekata sanacije zajedničkih dijelova objekata kolektivnog stanovanja u oblasti energetske efikasnosti i to u maksimalnom iznosu do 40% od ukupne investicije.”

  1. U dijelu III (Obavezna dokumentacija) mijenja se tačka 4. na način da ista glasi:

Predmjer i predračun radova izrađen od strane izvođača radova. Predmjer i predračun radova treba da obuhvati sve radove koji se trebaju izvesti kako bi se postigla energetska efikasnost, te treba da bude potpisan i ovjeren od strane društva koje izdaje predmjer i predračun radova.”

Član 2.

U ostalom dijelu tekst Javnog poziva ostaje nepromijenjen.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti na internet stranici JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko:  www.jkpvisoko.ba, te internet stranici osnivača Grada Visoko: www.visoko.gov.ba.