Odluka o određivanju lokacija biračkih mjesta za Opće izbore 2022.

Na osnovu člana 5.1 stav (2) Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20, 38/22 i 41/22), Gradska izborna komisija Visoko, na sjednici održanoj 09.09.2022. godine, donijela je

O D L U K U

o određivanju lokacija biračkih mjesta

za Opće izbore 2022. godine

I

U osnovnoj izbornoj jedinici 116A Visoko određuju se lokacije biračkih mjesta kako slijedi:

116A001 ARNAUTOVIĆI – privatni prostor vl. Muzaferija Nihad, Mulići bb

116A002 BUCI I– OŠ „Alija Nametak“ Buci

116A003 CENTAR I – OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko

116A004 i 116A000 CENTAR II – OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko

116A005 BUZIĆI – O.Š.“Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje

116A006 B.MAHALA – Društveni dom

116A007 DOBRINJE – OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje

116A008 GODUŠA I – područna osnovna škola

116A009 UVORIĆI – O.Š.„Musa Ćazim Ćatić“ V.Čajno

116A010 MALI TRNOVCI – područna osnovna škola

116A011 GRAČANICA I – OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ V.Čajno

116A012 KOLOŽIĆI – društvene prostorije

116A013 KRALUPI –  O.Š. Buci „Alija Nametak“ Buci

116A014 LIJEŠEVA – društveni dom

116A015 DONJE MOŠTRE – OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ D.Moštre

116A016 HLAPČEVIĆI – društveni dom Hlapčevići

116A017 ŠARENI HANOVI – OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ D.Moštre

116A018 LUKE I – MSŠ „Hazim Šabanović“

116A019 LUKE II – MSŠ „Hazim Šabanović“

116A020 NOVO NASELJE – „Gimnazija“ Visoko

116A021 ORAŠAC – prostorije MZ

116A022 RADINOVIĆI I OKOLIŠĆE – OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ D.Moštre

116A023 G.ROSULJE I – OŠ „Kulin ban“ Visoko

116A024 ZAGORNICA – područna osnovna škola

116A025 PODVINJCI – područna osnovna škola

116A026 ŠOŠNJE – privatni prostor vl. Selimović Murat

116A027 TUJLIĆI – društvene prostorije

116A028 MAUROVIĆI – područna osnovna škola u G.Maurovićima

116A029 DONJE ROSULJE – OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko

116A030 i 116A501 ODSUSTVO i NNN (glasanje nepotvrđenim glasačkim listićem) 

               HADŽIJINA VODA-MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko

116A031 GORNJE ROSULJE II – OŠ „Kulin ban“ Visoko

116A032 STARI GRAD-NOVO BRDO – OŠ „Kulin ban“ Visoko

116A033 STARI GRAD-KRALJEVAC – OŠ „Kulin ban“ Visoko

116A034 STARI GRAD-SEBILJ – OŠ „Kulin ban“ Visoko

116A035 PODVISOKI – O.Š. „Kulin Ban“ Visoko

116A036 TOPUZOVO POLJE I – prostorija MZ T.Polje

116A037 TUŠNJIĆI – privatni prostor vl. Huseljić Almedin, Tušnjići

116A038 VRATNICA – Društveni dom

116A039 DONJA ZIMČA – privatni prostor vl.Kubat Hašim, D.Zimča

116A040 GORNJE MOŠTRE – društvene prostorije

116A041 ŽELJEZNIČKA STANICA – „Gimnazija“ Visoko

116A042 KULA BANJER – privatni prostor vl.Džonlić Ekrem

116A043 SRHINJE – područna osnovna škola

116A044 GORNJA ZIMČA – područna osnovna škola

116A045 ČEKREKČIJE – društveni dom

116A046 GRAJANI – poslovni prostor vl. Almir Smajić

116A047 GRAČANICA II – OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ V.Čajno

116A048 BUCI II – OŠ „Alija Nametak“ Buci

116A049 PORIJEČANI – područna škola

116A050 TOPUZOVO POLJE II –privatni prostor vl.Skršo Ekrem, T.Polje

116A051 CENTAR III – OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko

116A052 GODUŠA II – Područna osnovna škola

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.