Održana 11.redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko

Danas je održana 11. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko kojoj su prisustvovala ukupno 24 vijećnika, kao i gradonačelnik Mirza Ganić sa pomoćnicima, te predstavnici JU „Dom zdravlja“ Visoko, i zastupnica u Skupštini ZDK Mirela Mateša Bukva.

1. tačka Izvod iz zapisnika sa 10. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko usvojena je jednoglasno sa 24 glasa ZA. 

2. tačka Prijedlozi odluka o potvrđivanju članova savjeta mjesnih zajednica Grada Visoko za mandatni

period 2021-2025.godina, sve navedene tačke su također jednoglasno usvojene sa 24 glasa ZA.

2.1.Prijedlog odluke o potvrđivanju izbora člana Savjeta mjesne zajednice Čekrekčije

2.2.Prijedlog odluke o potvrđivanju izmjene predsjednika Savjeta mjesne Poriječani

2.3.Prijedlog odluke o potvrđivanju izmjene predsjednika Savjeta mjesne Koložići

2.4.Prijedlog odluke o potvrđivanju izmjene člana Savjeta mjesne zajednice Buzić

Mahala

O trećoj tački dnevnog reda; Prijedlog odluke o raspoređivanju akumulirane dobiti iz prethodnih godina u Javnoj ustanovi “Dom zdravlja” Visoko vođena je rasprava, a o  navedenoj dobiti, ali i situaciji u Domu zdravlja Visoko, vijećnike su upoznali direktor, predsjednik UO i pomoćnica direktora ove ustanove. Direktor dr. Zlatko Handžić je govorio i o stanju u ustanovi, zatečenim dugovima, ali i načinima kako su gubici zaustavljeni, te je naglasio da neće dozvoliti uštede na primarnoj zdravstvenoj zaštiti građana, kao i na platama uposlenika koji su itekako izmoreni pandemijom korona virusa. Rekao je i kako se ustanova polako stabilizuje i konsoliduje, te da su gubici zaustavljeni, a da će se ići i u saniranje zatečenog duga. Dr. Handžić se zahvalio Gradskoj upravi i privrednicima na pruženoj podršci u proteklom periodu, te kazao da samo uz podršku ustanova može da opstane i postane kvalitetna zdravstvena ustanova za naše građane. Gradonačelnik Mirza Ganić je elaborirao stanje u Domu zdravlja, te istaknuo kako je po preuzimanju ustanova zateknuta u katastrofalnom stanju. Urušavanje ustanove je zaustavljeno, a uz pomoć Gradske uprave i privrednika uložene su stotine hiljada KM u proteklom periodu za nabavku opreme i poboljšanje uslova rada.

– Trenutno se radi na sanaciji objekta, utopljavanju, promjeni krova, unutrašnjem krečenju i bojenju. Uz pomoć privrednika ćemo ući u projekat izgradnje nove zgrade Hitne pomoći, također uz pomoć privrednika Porječani će dobiti ambulantu porodične medicine. I dalje traju aktivnosti u saradnji sa UNDP-em na nabavci neophodne opreme, a u naredna dva mjeseca također sa privrednicima ćemo potpisati ugovor o slanju doktora na specijalizaciju. – kazao je gradonačelnik Ganić, te dodao kako se nada da će Dom zdravlja Visoko do kraja naredne godine postati pozitivna priča i uređena ustanova. Na kraju je ova tačka dnevnog reda usvojena sa 20 glasova ZA i 4 uzdržana.

4 . tačka Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Visoko,

predstavnika Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona je usvojena sa 24 glasa ZA.

5. tačka Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti:

5.1. Prijedlog odluke o prodaji k.č. 1755/5 KO Mokronoge usvojena sa 24 glasa ZA.

5.2. Prijedlog odluke o uspostavi prava stvarne služnosti preko k.č. 1955/2 KO Visoko usvojena sa 23 glasa ZA i jednim uzdržanim.

5.3. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č 847 i 842 KO Buci usvojena sa 24 glasa ZA.

5.4. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti MZ Čekrekčije za zaključivanje ugovora sa Dioničkim društvom BH Telecom Sarajevo usvojena sa 21 glasom ZA i 3 uzdržana.

5.5. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Odjeljenju za zemljišnoknjižne poslove Općinskog suda Visoko za upis prava vlasništva na stambenoj i pomoćnoj zgradi na parceli k.č.864 KO Seoča usvojena sa 24 glasa ZA.

I 6.tačka dnevnog reda, Informacija o stanju sporta i sportskih objekata na području Grada Visoko u 2020.godini jednoglasno je usvojena sa 24 glasa ZA, kao i prijedlog gradonačelnika da se izdvoje sredstva za vrhunske sportiste i to Elvedinu Muzaferija za pripreme za Zimske olimpijske igre u iznosu od 10.000 KM, kao i Fahrudina Adilovića za pripreme za kvalifikacije za Olimpijske igre mladih u iznosu od 3.000 KM.

Na kraju sjednice vijećnici su uputili i nova pitanja i inicijative, čime je završena 11.po redu redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko.