Održana 14.redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko

Danas je u Kulturnom centru Altindag održana 14. po redu sjednica Gradskog vijeća Visoko kojoj su prisustvovala 23 vijećnika, kao i gradonačelnik Mirza Ganić sa saradnicima, te Mirela Mateša Bukva zastupnica u Skupštini ZDK, predstavnici IPSA Instituta Sarajevo, te direktor JP „Visoko Ekoenergija“ Amer Hindija. Pred vijećnicima se našlo 12.tačaka dnevnog reda:

  1. tačka dnevnog reda, Izvod iz zapisnika sa 13. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko usvojena je  sa 23 glasa ZA.  2. tačka Prijedlog Odluke o usvajanju regulacionog plana “Prijeko” Visoko je također usvojena sa 20 glasova ZA, 2 glasa protiv i jednim uzdržanim, dok je 3. tačka dnevnog reda Prijedlog Odluke o provođenju regulacionog plana “Prijeko” Visoko usvojena sa 20 glasova ZA i 3 uzdržana. Naredne tri tačke dnevnog reda;

4.Prijedlog odluke o  visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine stambenog  prostora na području Grada Visoko za 2022.godinu

  1. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti

5.1   Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o dodjeli na korištenje/zakup Poreskoj ispostavi Visoko nekretnine k.č. 1613/E2 KO Visoko

5.2.  Prijedlog odluke o  davanju saglasnosti za gradnju Medžlisu Islamske zajednice Visoko

  1. Prijedlog odluke o dodjeli mandata  članu Savjeta Mjesne zajednice Orašac
  2. Prijedlog odluke o organizaciji službi Grada Visoko jednoglasno su sa 23 glasa ZA usvojene na ovoj sjednici. Usvojena je i 8. tačka dnevnog reda Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji službi Grada Visoko sa 20 glasova ZA i 3 uzdržana glasa. Izvjestilac za ovu tačku je bio gradonačelnik Mirza Ganić, koji je prisutnim vijećnicima pojasnio šta je to urađeno u prethodnih godinu dana, te šta predstavlja nova organizacija službi Grada Visoko. – Ovu tačku smo stavili pred vijećnike da bi javnost imala uvid u ono što radimo, kao što ima uvid u sve naše poslove od prvog dana, i želimo da sve naše odluke budu transparentne i javne kao i ova. Dosadašnji sistem nije valjao i imali smo problema sa rezultatima, odnosno nije bilo rezultata. Službe koje smo do sada imali nisu bile u mogućnosti da odgovore zadacima, a ovim promjenama se nadamo da ćemo dobiti rezultate i da ćemo doći do puno bržeg sistema, koji će biti na usluzi našim građanima. Ovo je temeljita rekonstrukcija i vjerovatno najteži dokument na kojem sam radio u svom životu, ali ono što želim od svih uposlenika jeste da radimo, ovdje nema politike, imaju samo ljudi koji žele i hoće da rade i oni koji to ne čine, a primaju na ovom vremenu izuzetno dobre plate za to. – kazao je u obraćanju gradonačelnik Ganić. I preostale tačke dnevnog reda su usvojene jednoglasno, a na kraju su ostala i vijećnička pitanja i inicijative, nakon kojih je okončana 14.redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko. Bitno je naglasiti da su vijećnici danas izglasali i još jednu bitnu tačku dnevnog reda, koja će itekako olakšati život našim građanima u ovo vrijeme poskupljenja, a vezana je za saglasnost na smanjenje cijena gasa za domaćinstva.