Održana 19. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko

Danas je održana 19. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko na kojoj su vijećnici raspravljali o ukupno devet tačaka dnevnog reda. Uz gradonačelnika Mirzu Ganića, kao i zastupnicu u Skupštini ZDK Mirelu Mateša Bukva, sjednici je ukupno prisustvovalo 20 vijećnika.

Prva tačka dnevnog reda, Izvod iz zapisnika sa 18. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko usvojena je sa 20 glasova ZA.

Druga točka dnevnog reda, Prijedlog  odluke o izmjenama i dopunama  Budžeta  Grada  Visoko za 2022.godinu, također je jednoglasno sa 20 glasova ZA usvojena, a pojašnjenja na izmjene i dopune dao je i gradonačelnik Mirza Ganić.

3. Prijedlog odluke o izmjenama i  dopunama  odluke o izvršenju Budžeta  Grada Visoko za 2022.godinu usvojena je sa 20 glasova ZA.

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko i   kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2022.godinu usvojena je sa 20 glasova ZA.

5.    5.1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava za tekuće održavanje na  području Grada Visoko   za 2022. godinu usvojena je sa 20 glasova ZA.

5.2.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o održavanju putnih prelaza na području Grada Visoko za 2022.godinu usvojena je sa 20 glasova ZA.

6. Prijedlog  odluke o izmjenama  i dopunama Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko- dobojskog  kantona na području Grada Visoko za 2022. Godinu usvojena je sa 20 glasova ZA.

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje  Sporazuma o utrošku sredstava Budžeta  Grada Visoko za 2022.godinu –    Sufinansiranje projekta „Rekonstrukcija lokalne ceste Vidovići – MZ Kralupi“ usvojena je sa 20 glasova ZA. Gradonačelnik Mirza Ganić je pojasnio kako je Grad Visoko s 5 projekata aplicirao prema Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, te kako je dogovoren način finansiranja od 50% Grad Visoko i 50% ministarstvo. Riječ je o dijelovima grada koji imaju jako lošu infrastrukturu. – Godinama se čekalo na realizaciju ovog jako značajnog projekta čija je vrijednost oko 400.000 KM. Pošto su procedure ministarstva dosta brže očekujem da asfalt u Vidovićima dobijemo za dva do tri mjeseca i nakon toga bismo imali kompletno asfaltiran taj kraj u MZ Kralupi do Vidovića, nakon čega slijedi realizacija asfaltiranja puteva u Ratkovcima i Ćifluku. Ovo je najmanje što možemo da učinimo za ljude iz tog kraja našeg grada, iz dijela koji je najviše dao i stradao tokom rata i kojem je najmanje vraćeno. – kazao je gradonačelnik Ganić. I ova tačka dnevnog reda jednoglasno je usvojena sa 20 glasova ZA, kao i posljednja 8. tačka, Prijedlog odluke o   dodjeli poslovnog prostrora BZK “Preporod” Visoko.

Vijećnička pitanja i inicijative su ujedno bila i posljednja tačka dnevnog reda današnje sjednice koja je završena sa jednoglasno usvojenim svim tačkama dnevnog reda.