Održana 22. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko – Nacrtom budžeta planirana sredstva za podršku djeci sa hroničnim oboljenjima i poteškoćama u razvoju i sredstva za poklone novorođenoj djeci

U Velikoj sali Gradske uprave Visoko danas je održana 22. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko, uz prisustvo vijećnika, kao i gradonačelnika Mirze Ganića sa pomoćnicima. Nakon što je usvojen zapisnik sa 21.redovne sjednice sa 19 glasova ZA, vijećnici su prešli na 2. i 3. tačku dnevnog reda, Nacrt  budžeta  Grada  Visoko za 2023.godinu i Nacrt odluke o izvršenju budžeta  Grada Visoko za 2023.godinu. Gradonačelnik Mirza Ganić je naglasio kako će se na narednoj sjednici naći Prijedlog programa kapitalnih ulaganja, a odgovarajući na pitanje vijećnika naglasio je kako je cilj rješavanje velikih pitanja i projekata jer smo zapušteni po svim osnovama, te zbog situacije koja trenutno vlada da je interes pokušati implementirati što prije projekte koji se nađu u kapitalnim ulaganjima, čime bi se napravile uštede, pa i uštede zbog povećanja inflacije koje je izgledno.

U Nacrtu budžeta predviđena je nova stavka „Transfer za djecu sa hroničnim oboljenjem i poteškoćama u razvoju” u iznosu od 100.000KM. Pravo na naknadu imat će djeca oboljela od karcinoma, šećerne bolesti, leukemije, TBC-a, celijakije, kronove bolesti, ulceroznog kolitisa, hepatitisa B i C, epilepsije ili djeca s poremećajima autističnog spektra.  Naknadu će primati i djeca sa poteškoćama u razvoju, odnosno djeca ometena u fizičkom i psihičkom razvoju.

Također, vidljiva je i nova stavka u iznosu od 50.000KM koja će osigurati i novčani poklon Gradske uprave za novorođenčad.

Usvojen je i sljedeći Zaključak:

1.     Gradsko vijeće Visoko usvaja Nacrt budžeta Grada Visoko za 2023.godinu

2.     O Nacrtu budžeta Grada Visoko za 2023.godinu otvara se javna rasparava u trajanju od 15 dana.

3.     Nakon provedene javne rasprave gradonačelnik će na prijedlog Službe za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj utvrditi Prijedlog budžeta Grada Visoko za 2023.godinu, koji će sa izvještajem o provedenoj javnoj raspravi dostaviti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

4.     Zadužuje se Služba za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj da prijedloge i primjedbe date u raspravi na 22.sjednici GV uzme u obzir kao prilog javnoj raspravi o Nacrtu i o istom se izjasni prilikom utvrđivanja Prijedloga budžeta Grada Visoko za 2023.godinu.

Predloženi Zaključak je usvojen sa 17 glasova ZA i 3 uzdržana.

Sa 19 glasova ZA i jednim uzdržanim je usvojen i drugi zaključak vezan za Nacrt odluke o izvršenju budžeta Grada Visoko za 2023.godinu.

4.tačka dnevnog reda, Izvještaj o  izvršenju Budžeta Grada Visoko za  period  01.01.2022. – 30.09.2022.godine jednoglasno je usvojena sa 20 glasova ZA. 5.tačka, Prijedlog odluke o utvrđivanju naknade za nadzorne odbore javnih preduzeća i upravne odbore i nadzorne odbore javnih ustanova i visini  plaća za  direktore   javnih preduzeća i javnih ustanova Grada Visoko usvojena je sa 15 glasova ZA, 3 glasa protiv i 2 uzdržana.

6.tačka dnevnog reda, Prijedlog odluke o utrđivanju radnih mjesta u gradskom organu uprave Grada Visoko sa radnim stažom u uvećanom trajanju, kao i 7.tačka, Prijedlog odluke o prodaji službenih vozila u vlasništvu Grada Visoko usvojene su jednoglasno sa 20 glasova ZA. Uz 19 glasova ZA i 3 uzdržana usvojena je 8.tačka dnevnog reda, Informacija o stanju i zaštiti životne sredine na području Grada Visoko u 2021.godini.

Na kraju još jedne kratke sjednice Gradskog vijeća Visoko ostala su vijećnička pitanja i inicijative čime je iscrpljen dnevni red 22.redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko.