Održana 25. redovna sjednica GV Visoko

U Velikoj sali Gradske uprave Visoko danas je održana 25.redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko na kojoj se razmatralo ukupno 15 tačaka dnevnog reda. Sjednici su prisustvovala 24 vijećnika, gradonačelnik Mirza Ganić sa saradnicima, kao i zastupnici u Skupštini ZDK, Mirela Mateša Bukva i Vahid Ramić, te direktor JKP „Visoko“ Almir Hadžialić i komandir Policijske stanice Visoko Zehrudin Buza.

Nakon što je jednoglasno usvojena 1.tačka dnevnog reda, Izvod iz zapisnika sa 24. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko, pristupilo se glasanju za 2.tačku, Prijedlog rješenja  o  izboru zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća. Vijećnici su tajnim glasanjem odlučili da zamjenica predsjedavajućeg GV Visoko bude Nevzeta Begić. Narednih sedam tačaka dnevnog reda jednoglasno su usvojene bez pitanja i rasprave, a radilo se o tačkama:

3.   Prijedlog odluke o izmjenama Budžeta  Grada  Visoko za 2023.godinu

4.   Prijedlog odluke  o izmjenama Odluke o izvršenju budžeta  Grada Visoko za 2023.godinu

5.   Prijedlog odluke o izmjenama Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko i kapitalnih   ulaganja viših nivoa vlasti za 2023.godinu

6.   Prijedlog odluke o davanju naziva parku „Park Zlatnih ljiljana“

7.   Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Gradskog vijeća Visoko saziva 2020 – 2024. Godina

8.   Prijedloga odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Visoko saziva 2020 – 2024. godina

9.   Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o gradskim administrativnim taksama

U sklopu 10.tačke dnevnog reda, Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga JKP ” Visoko”d.o.o. Visoko vijećnici su imali pitanja za direktora ovog preduzeća, a on je u dužem izlaganju pojasnio sve pojednosti vezane za novi cjenovnik. Na kraju se obratio i gradonačelnik Mirza Ganić. – Imamo Sporazum za ovu, kao i prošlu godinu kojim je cijena vode manja za 20%, zajedno sa Vladom ZDK smo uspjeli da obezbijedimo da priključak za demobilisane borce bude besplatan, a prema danas potpisanom Sporazumu obezbijedili smo iz budžeta Grada Visoko 150.000 KM i danas mogu da kažem da neće biti poskupljenja za naše građane, a vezano za odvoz komunalnog otpada. – pojasnio je gradonačelnik Ganić. Ova tačka je usvojena sa 19 glasova ZA i 4 uzdržana. I preostale tačke dnevnog reda su usvojene jednoglasno:

  1. Prijedlog odluke o potvrđivanju  dodjele mandata  predsjedniku  Savjeta Mjesne zajednice Orašac
  2. Prijedloga akata iz imovinsko-pravne oblasti Prijedlog  zaključka o ispravci Odluke o zamjeni nekretnina
  3. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

14.  Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i  bezbjednosti saobraćaja na području  Grada Visoko u 2022.godini. Informaciju je vijećnicima prezentovao Zehrudin Buza, komandir Policijske stanice Visoko.

Na kraju je ostala i posljednja, 15.tačka dnevnog reda, Vijećnička pitanja i inicijative, čime je okončana 25.redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko.