Održana 28.sjednica Kolegija Gradskog vijeća Visoko – 29. redovna sjednica u ponedjeljak 26.juna

U Maloj sali Gradske uprave danas je održana 28.sjednica Kolegija Gradskog vijeća Visoko. Na sjednici Kolegija je utvrđen i termin, kao i dnevni red naredne, 29.redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko, koja će biti održana u ponedjeljak, 26.juna 2023.godine sa početkom od 14:00 sati u Velikoj sali Gradske uprave Visoko.

DNEVNI RED 29.sjednice GV Visoko:

  1. Izvod iz zapisnika sa 28.redovne sjednice GV Visoko
  2. Prijedlozi programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za 2023.godinu:
    1. Prijedlog programa podrške biznisu, privrednicima i obrtnicima
    1. Prijedlog programa podrške razvoju turizma
  3. Prijedlog odluke o predaji izgrađenih građevina – rezervoar Pertac I i rezervoar Pertac II Grad Visoko na upravljanje, održavanje i korištenje JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko.
  4. Vijećnička pitanja i inicijative

Drugi dio sjednice je predviđen kao tematski, a na njemu će se naći dvije tačke:

  1. Informacija o stanju i zaštiti životne sredine na području grada Visoko
  2. Prezentacija o zaštiti kvaliteta zraka na području grada Visoko sa prijedlogom zaključaka.