Održana 9.redovna sjednica Štaba Civilne zaštite Grada Visoko

U Maloj sali Gradske uprave danas je održana 9.redovna sjednica Štaba Civilne zaštite Grada Visoko na kojoj je razmatrano šest tačaka dnevnog reda, koje su jednoglasno i usvojene.

Nakon usvajanja Zapisnika sa prošle sjednice prisutni su usvojili i drugu tačku, Plan korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2023.godinu. – Prošle godine smo prvi put realizovali preventivne mjere, izvršili nabavku gabiona i tampona za preventivno i brzo djelovanje i to se pokazalo jako bitnim, jer do sada se nikada ništa konkretno nije poduzimalo. Prvi put imamo i spakovane i spremne i vreće sa pijeskom za slučaj izlijevanja rijeka ili potoka, što do sada nismo imali, a nadam se da nam neće ni trebati. – pojasnio je gradonačelnik Mirza Ganić. Treća tačka dnevnog reda je bilo Davanje pozitivnog mišljenja na Plan sufinansiranje klizišta i nabavka materijala za preventivno djelovanje na zaštiti od prirodnih i drugih nesreća. Planom je predviđeno sufinansiranje sanacije klizišta Klisa u iznosu od 37.615,50 KM, klizišta u ulici Rašidovića u iznosu od 42.705,00 KM, klizišta Gunište 29.200,00 KM, klizišta u Podvincima 26.900,00 KM, kao i sanacija klizišta u Tušnjićima u iznosu od 29.000,00 KM. – U okviru četvrte tačke, Donošenje Odluka za odobravanje novčanih sredstava službama zaštite i spašavanja za provođenje obuka, vježbi i edukaciju, odobrena su sredstva za ukupno šest službi, a među njima su i službe koje prvi put dobijaju sredstva za ove i bilo kakve druge namjene. – Za obuke, vježbe i edukacije izdvojili smo po 10.000 KM za Ekoviking i Gorsku službu spašavanja. Službi za spašavanje iz ruševina je odobreno 5.000 KM, Službi za medicinsku pomoć koja se nalazi pri Domu zdravlja Visoko odobreno je 7.000 KM, Službi za zaštitu životinja i namirnica životinjskog porijekla pri Veterinarskoj stanici je odobreno 5.000 KM, te Dobrovoljnom vatrogasnom društvu koje je dobilo novih 27 članova, također 5.000 KM. I na ovaj način pravimo iskorak na kvaliteti pomenutih službi, a sa ovim koracima ćemo nastaviti i u budućnosti. – istaknuo je gradonačelnik Ganić. U okviru 5.tačke dnevnog reda, Donošenje Odluke za nabavku lične zaštitne opreme, odobreno je 42.000 KM za nabavku opreme Službi zaštite od požara koja se nalazi u okviru Dobrovoljnog vatrogasnog društva Visoko, a naglašeno je kako će se i tokom ove godine uložiti značajna sredstva za jačanje struktura Civilne zaštite.