Održana deveta po redu sjednica Gradskog vijeća Visoko

Deveta redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko održana je u četvrtak 29.jula 2021.godine, a za nešto više od tri sata rada, vijećnici su obradili, i na kraju i usvojili, ukupno 15 tačaka dnevnog reda. Sjednici su prisustvovala 23 vijećnika (Nikola Pekić i Aida Zerdo bili odsutni), kao i gradonačelnik Mirza Ganić, te zastupnica u Skupštini ZDK Mirela Mateša Bukva i predstavnici Instituta IPSA. Na samom početku sjednica je imala i svečani karakter, jer je svečanu izjavu dao, te mandat preuzeo vijećnik SDA Mersad Salkić, koji je na tu poziciju došao umjesto Irme Jusufbegović, koja je potpisala izjavu o prestanku mandata.
Najviše rasprave, ali i prijedloga, pitanja i sugestija donijele su druga i treća tačka dnevnog reda (Nacrt statuta Grada Visoko i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2021.godinu.) U trećoj tački dnevnog reda učešće je uzeo i sam gradonačelnik Mirza Ganić, a tokom njegovog izlaganja smo saznali i kako je u trenutku dolaska na ovu poziciju zatekao dug od 1.800.000 KM, kako je dobavljačima u ovom periodu od sedam mjeseci isplaćeno 3.500.000 KM obaveza, te kako je vraćeno 1.600.000 KM duga koji je zatečen, te da je sada ostalo 200.000 KM duga prema dobavljačima.
Bitno je napomenuti kako su na računu osigurana sredstva za poticaje poljoprivrednicima, biznisu, mljekarima, ali i za turizam, što je jako značajno u vremenu pandemije, ali i da se prave uštede na svim mogućim mjestima gdje je bilo prostora za uštede, pa je tako razlika između prošle i ove godine u isplatama po ugovoru o djelu drastična. Prošle godine na ovu stavku je isplaćeno ukupno 36.000 KM, dok je ove godine isplaćeno 500 KM, za period otkako je na dužnosti gradonačelnika, Mirza Ganić je imao 0 (nula) sati prekovremenog rada, dok je ranijih godina u tu svrhu bilo bilježeno i po 25-26 sati prekovremenog rada mjesečno, što prevedeno u novac iznosi i po 700 KM mjesečno za tu namjenu. Također na minimalno su spušteni troškovi reprezentacije, poklona i drugih izdataka, dok su isplaćene stipendije za studente i već se planiraju sredstva i za narednu godinu.
Među interesantnim tačkama ove sjednice bila je i 11.tačka u okviru koje su razmatrani prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Visoko za 2021.godinu. Povelja Grada Visoko dodijeljena je Reufu Jamakoviću, majoru Vojske Federacije BiH za doprinos u organizovanju otpora agresiji na BiH i odbrani Grada Visoko, kolektivna Povelja Grada Visoko je dodijeljena kompaniji „IGM“ Visoko, a za Počasnog građanina Grada Visoko za 2021.godinu je proglašen najveći sportista današnjice Novak Đoković.
Interesantno je pomenuti i kako su sve tačke devete po redu sjednice Gradskog vijeća Visoko usvojene jednoglasno, bez ijednog suzdržanog, ili glasa protiv.