Održana edukativna predavanja za proizvođače i prerađivače mlijeka

U Velikoj sali Gradske uprave Visoko održano je edukativno predavanje, a gosti predavači su bili Rusmir Goletić, prof.dr. Ćazim Crnkić i Jasmin Avdić. Obrađene su tri zanimljive teme; Biosigurnosne mjere na farmama muznih krava, Ishrana muznih krava i  Tehnološka budućnost stočarstva i mljekarstva.

– „Biosigurnosne mjere na farmama muznih krava“ je tema koja obuhvata cjelokupnu proizvodnju sirovog mlijeka. Kada govorimo o farmama muznih krava moramo početi od samog uvođenja grla na farmu, da je riječ o zdravim grlima, a pored toga ono što je najbitnije je cjelokupna higijena, smještaja, muže, ljudi koji muzu grla i držanja sirovog mlijeka do trenutka otpremanja. Cijelim tokom je neophodno da se držimo svih tih postulata kako bi sirovina bila u najkvalitetnijem stanju, a taj kvalitet utiče i na samu otkupnu cijenu mlijeka. Zato je ovaj segment krucijalan za cjelokupnu proizvodnju. – istaknuo je Rusmir Goletić, sa Instituta za zdravlje i sigurnost hrane iz Zenice.

O ishrani muznih krava prisutnima je govorio prof.dr. Ćazim Crnkić sa Veterinarskog fakulteta iz Sarajeva.

– Tu smo da bismo pomogli u edukaciji proizvođača mlijeka. Pokušao sam ovim predavanjem skrenuti pažnju i malo apostrofirati značaj pravilnog iskorištavanja svih resursa hrane koju imamo u proizvodnji mlijeka, kako bi ta proizvodnja bila što rentabilnija. Svjedoci smo u posljednje vrijeme da je došlo do značajnih poskupljenja stočne hrane gotovo svih vrsta, pa je onda s tog aspekta vrlo značajno da farmeri u što boljoj mjeri i na što bolji način iskoriste resurse hrane, a samim tim proizvod, odnosno mlijeko učine što rentabilnijim. – kazao je između ostalog profesor Crnkić.

Predavanjima je prisustvovao i veliki broj proizvođača mlijeka sa područja grada Visoko.