Održana prva konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Visoko

U Kulturnom centru Altindag održana je prva konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Visoko u novoizabranom sazivu.

Nakon intonacije himne vijećnici i gradonačelnik dali su svečanu izjavu, nakon čega se prisutnim obratio gradonačelnik Visokog Mirza Ganić.
Na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, održanim 15. novembra 2020. godine, u Gradsko vijeće Visoko izabrano je 25 vijećnika iz devet političkih subjekata.
Stranka demokratske akcije dobila je 10 mandata, Zajedno Za Visoko – Nezavisna Lista 6 mandata, Stranka demokratske aktivnosti dva mandata, Socijaldemokratska partija BiH dva, Platforma za progres jedan mandat, Nezavisni blok jedan, Narod i Pravda jedan, Savez za bolju budućnost – Fahrudin Radončić jedan, i Demokratska fronta jedan mandat.

Na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, održanim 15. novembra 2020. godine, u Gradsko vijeće Visoko izabrano je 25 vijećnika iz devet političkih subjekata.
Stranka demokratske akcije dobila je 10 mandata, Zajedno Za Visoko – Nezavisna Lista 6 mandata, Stranka demokratske aktivnosti dva mandata, Socijaldemokratska partija BiH dva, Platforma za progres jedan mandat, Nezavisni blok jedan, Narod i Pravda jedan, Savez za bolju budućnost – Fahrudin Radončić jedan, i Demokratska fronta jedan mandat.

Na konstituirajućoj sjednici većinom glasova za predsjedavajućeg Gradskog vijeća Visoko izabran je Nikola Pekić, a za zamjenika predsjedavajućeg izabran je Vahid Ramić. Na ovoj sjednici usvojena je odluka o obrazovanju Kolegija Gradskog vijeća Visoko, kao i prijedlog odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Visoko (saziva 2020 – 2024. godina), čime su stvoreni uslovi za održavanje redovnih sjednica Gradskog vijeća Visoko.