Održana redovna sjednica Štaba Civilne zaštite Grada Visoko

U Maloj sali Gradske uprave Visoko danas je održana 5.redovna sjednica Štaba Civilne zaštite Grada Visoko, kojoj su prisustvovali gradonačelnik Mirza Ganić sa pomoćnicima i članovima Štaba CZ, te predstavnici Profesionalne vatrogasne jedinice Visoko, PS Visoko i Crvenog krsta Visoko.

Na dnevnom redu su se našle četiri tačke, a najviše vremena posvećeno je nedavnim poplavama koje su dijelom pogodile i Visoko, te informacijama i poduzetim aktivnostima. Na svu sreću tokom poplava nije bilo posljedica po stanovnike i stambene objekte, a posljedice poplava su bile najuočljivije na lokalnim putevima gdje su nanesene određene štete.

Zaključeno je kako je potrebno poduzeti neophodne preventivne aktivnosti, a već se radi na rješavanju dugogodišnjih problema na određenim tačkama koje su se u svim poplavama pokazale kao kritična mjesta. Riječ je o zgradi u ulici Musala, putu u naselju Čekrekčije, kao i područjima u Gornjem Moštru i putu u Dobrinju, odnosno naselju Seoča.

I ova nepogoda je pokazala kako je potrebno sistemski riješiti Civilnu zaštitu, kao i jačati njene kapacitete.

Na sastanku se kao tačka dnevnog reda našlo i Mišljenje Štaba CZ o procjeni ugroženosti na području grada Visoko od prirodnih i drugih nepogoda.

Doneseni su i zaključci da se Mjesnoj zajednici Radovlje isplate sredstva koja su utrošena za angažman mašina kao preventivna mjera zaštite od poplava početkom ovog mjeseca, kao i da se napravi plan sanacije krova u Crvenom krstu Visoko.

Sve tačke dnevnog reda ove sjednice jednoglasno su usvojene.