Održana sjednica Kolegija Gradskog vijeća Visoko

Danas je održana sjednica Kolegija Gradskog vijeća Visoko na kojoj je utvrđen dnevni red i termin naredne redovne sjednice GV Visoko.

23. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko bit će održana u četvrtak 29.12.2022.godine sa početkom u 14:00 sati u Velikoj sali Gradske uprave Visoko.

P R I J E D L O G

DNEVNOG REDA 23. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA VISOKO

1. Izvod iz zapisnika sa 22. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

Prijedlog budžeta Grada Visoko za 2023.godinu

IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

2. Prijedlog odluke o izvršenju budžeta Grada Visoko za 2023.godinu

IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

3. Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko i kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2023.godinu

IZVJESTILAC:Alma Bašić, pomoćnica Gradonačelnika

4. Prijedlog programa komunalnih djelatnosti za 2023.godinu

IZVJESTILAC: Alma Bašić, pomoćnica Gradonačelnika

5. Prijedlog programa utroška sredstava za tekuće održavanje na području Grada Visoko za 2023. godinu

IZVJESTILAC: Alma Bašić, pomoćnica Gradonačelnika

6. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti naPrograma ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona na području Grada Visoko za 2023. godinu

IZVJESTILAC: Alma Bašić, pomoćnica Gradonačelnika

7. Prijedlog programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2023. godinu

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

8 . Nacrt Odluke o davanju naziva parku „Park Zlatnih ljiljana“

IZVJESTILAC: Edin Lopo, Komisija za odlikovanja

9. Prijedloga akata iz imovinsko-pravne oblasti

Prijedlog odluke o uspostavi prava vlasništva na k.č.br. 1026 KO Visoko

10. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina

IZVJESTILAC: Sulejman Ismić, šef Odsjeka za imovinsko-pravne poslove

11. Prijedlog Zaključka o potvrđivanju odluke Skupštine JP“Veterinarska stanica” d.o.o Visoko o imenovanju članova Nadzornog odbora

IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko

IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

13. Izvještaj JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko o poduzetim aktivnostima

IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

14. Vijećnička pitanja i inicijative