Održana sjednica Kolegija GV Visoko i određeni termin i dnevni red 15. redovne sjednice

Danas je u Maloj sali Gradske uprave Visoko održana 14.redovna sjednica Kolegija Gradskog vijeća Visoko, a na sjednici su se našle tri tačke dnevnog reda:

1. Izvod iz zapisnika sa 13. redovne sjednice Kolegija Gradskog vijeća Visoko

2. Utvrđivanje dnevnog reda i termina 15. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

3. Tekuća pitanja

Utvrđen je dnevni red i termin 15.redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko koja će biti održana u četvrtak 24.02.2022.godine sa početkom od 14:00 sati u Kulturnom centru Altindag.

Dnevni red 15.sjednice Gradskog vijeća Visoko:

1. Izvod iz zapisnika sa 14. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

2. Prijedlog odluke o provođenju regulacionog plana “Prijeko” Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica gradonačelnika

3. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:   

3.1.  Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izgradnju igrališta na  k.č. 1450/2 KO Kraljevac

3.2.  Prijedlog odluke o prodaji nekretnine označene kao  k.č. 2109 KO  Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica gradonačelnika

4. Prijedlog odluke o   usvajanju Lokalnog  akcionog plana zapošljavanja za period 2021-2024. godina

IZVJESTILAC: Leila Omerbegović, p.o. pomoćnica gradonačelnika

 5. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije Grada Visoko

IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar Gradskog  vijeća Visoko

 6. Prijedlog rješenja o imenovanju Konkursne komisije za  provođenje postupka po javnom oglasu za  imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije Grada Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog  vijeća Visoko

7.  Prijedlog zaključka o davanju  ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u skupštini JP “Veterinarska stanica” d.o.o Visoko za održavanje vanredne skupštine

IZVJESTILAC: Suada Koljenović,  p.o. pomoćnica gradonačelnika

8. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i  bezbjednosti saobraćaja na području grada Visoko u 2021. godini

IZVJESTILAC: Komandir Policijske stanice Visoko

9. Vijećnička pitanja i inicijative