Održana sjednica Štaba Civilne zaštite, ovoga jutra najveće probleme stvara vodostaj rijeke Fojnice


Danas je održana 6. redovna sjednica Štaba Civilne zaštite Visoko kojoj su prisustvovali gradonačelnik Mirza Ganić sa saradnicima, te predstavnici Civilne zaštite, Policijske stanice Visoko, kao i Crvenog krsta.
Iako je u pitanju redovna sjednica, nakon usvajanja nekoliko zaključaka sa prethodne, najviše riječi je bilo o novim poplavama koje su zadesile Visoko ovoga jutra, pa su tako i službe na terenu od samoga jutra. Zimačnica je dostigla visok nivo, ali je problem ove rječice riješen odmah ovoga jutra angažmanom skipa, koji je proširio korito i nivo je oboren, te nema opasnosti od izlijevanja. Najkritičnije jutros je u naselju Prijeko gdje se rijeka Fojnica već izlila i došla do podruma kuća. Na terenu su služba Civilne zaštite, kao i vatrogasci, pokušava se obezbjediti da voda ne prodire dalje, postavljaju se vreće sa pijeskom i prati stanje, a već su spremljene i pumpe koje će se koristiti za izbacivanje vode iz podruma kuća u koje je voda uspjela da prodre. Muhašinovićki potok se također izlio, u Grajanima je ugrožena jedna kuća, a problemi su prisutni i sa putevima u Gornjoj Zimči, kao i Goranima.
Gradonačelnik je zadužio Civilnu zaštitu da se odmah poduzmu koraci kako bi se dobile potrebne saglasnosti za produbljenje korita rijeke Fojnice u Prijekom, te vađenje određene količine šljunka, što bi produbilo korito i onemogućilo situacije poput današnje. Ovaj zaključak je usvojen, te će biti i realizovan čim stignu potrebne saglasnosti i voda se povuče u svoje korito.
Pratit će se redovno stanje na terenu, blagovremeno djelovati, a ukoliko se ukaže potreba ponovo će biti sazvana i vanredna sjednica Štaba Civilne zaštite Grada Visoko.
U 10:45 sati nivo rijeke Fojnice je iznosio 218 cm, što je ipak niži nivo u odnosu na prethodne poplave iz mjeseca novembra (230 cm bio vodostaj početkom novembra), dok je nivo Bosne 311 cm i za sada je u odnosu na 390 cm od 6.novembra, poprilično niži.
U redovnom dijelu sjednicu odobren je zahtjev Mjesne zajednice Liješeva da se dodijele novčana sredstva u iznosu od 2.000 KM za aktivnosti poduzete u poplavama u mjesecu novembru, odobrena su i sredstva za uposlenika JKP „Visoko“ koji radi na skipu, čiji je angažman tokom proteklih, ali i trenutnih poplava bio ogroman, te je odlučeno da mu se isplati 400 KM, dok su odobrena i sredstva za sanaciju klizišta u Vidovićima.