Održano 26. Gradsko takmičenje iz matematike

Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ u Donjem Moštru bila je domaćin 26. Gradskog takmičenja za učenike osnovnih škola iz matematike. Takmičenje je održano pod pokroviteljstvom Gradske uprave Visoko, a postignuti su sljedeći rezultati.

VI RAZREDI

1. ČIŠIJA EMIN, OŠ“KULIN BAN“ VISOKO

2. GENJAC SARA, OŠ“SAFVET-BEG BAŠAGIĆ“ VISOKO

3. OHRAN ILMA, OŠ“MEHMEDALIJA MAK DIZDAR“ DOBRINJE

VII RAZREDI

1. BEGOVIĆ NEJRA, OŠ“MULA MUSTAFA BAŠESKIJA“ DONJE MOŠTRE

2. OMANOVIĆ DŽENA, OŠ“MULA MUSTAFA BAŠESKIJA“ DONJE MOŠTRE

3. FIŠEK AHMED, OŠ“MUSA ĆAZIM ĆATIĆ“ VELIKO ČAJNO

VIII RAZREDI

1. OMANOVIĆ TARIK, OŠ“MULA MUSTAFA BAŠESKIJA“ DONJE MOŠTRE

2. SMAJIĆ LEMANA, OŠ“ALIJA NAMETAK“ BUCI

3. ISMIĆ AMAR, OŠ“SAFVET –BEG BAŠAGIĆ“ VISOKO

IX RAZREDI

1. ŠABANOVIĆ DINO, OŠ“SAFVET-BEG BAŠAGIĆ“ VISOKO

2. SKOPLJAK FARIS, OŠ”SAFVET-BEG BAŠAGIĆ” VISOKO

2.SADIKOVIĆ LEJLA,OŠ”MUSA ĆAZIM ĆATIĆ” VELIKO ČAJNO

Takmičenju je ispred kabineta gradonačelnika Grada Visoko Mirze Ganića prisustvovala Šejla Kunić, koja je najuspješnijim takmičarima uručila i nagrade osigurane od Gradske uprave Visoko.