Okončani radovi na dogradnji rezervoara na Kula Banjeru

Okončani su radovi na dogradnji rezervoara na Kula Banjeru. Radovi su izvršeni u okviru Glavnog projekta dogradnje vodovodnog sistema Visoko – podsistem Gračanica, čiji je projektant Zavod za vodoprivredu, sredstva su obezbijeđena po Ugovoru o prijenosu sredstava između Grada Visoko i Kantonalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK, iz sredstava vodnih naknada. Ugovorena vrijednost radova je 170.820 KM.