Okončani radovi na sanaciji krova i unutrašnji molerski radovi u Domu zdravlja Visoko

Okončani su radovi na sanaciji ravnog krova na zgradi Doma zdravlja u Visokom. Riječ je o programu povećanja energetske efikasnosti kojeg je donio gradonačelnik uz saglasnost Gradskog vijeća, a sredstva su osigurana od strane Fonda za zaštitu okoliša Zeničko – dobojskog kantona, dok je sama vrijednost radova iznosila 191.779,38 KM sa PDV-om.

Pored radova kojima je potpuno urađen ravni krov na zgradi, uz postavljanje izolacije, završeni su i unutrašnji radovi na krečenju, pa je tako kompletirano krečenje i molerski radovi unutar kompletne zgrade. U prvoj fazi okrečeno je ukupno 2.409 m2, dok je u drugoj fazi okrečeno 3.455 m2 prostorija Doma zdravlja Visoko.

U proteklom periodu urađen je i projekat povećanja energetske efikasnosti u JU „Dom zdravlja“ Visoko s ciljem smanjenja gubitaka toplote tokom grijne sezone, smanjenja potrošnje energenata koji smanjuju i troškove poslovanja, a ovim radovima koji su kompletirani Dom zdravlja Visoko dobija i ljepši izgled i radni prostor za uposlenike i same korisnike.

Uporedo sa radovi na vanjskom i unutrašnjem dijelu zgrade, radi se i na jačanju kapaciteta ustanove, od nabavke neophodne medicinske opreme, pa sve do specijalizacija i angažmana doktora – specijalista, što će i samu uslugu podići na mnogo viši nivo.