Osigurana dodatna sredstva za izgradnju obdaništa i jaslica u Prijekom

Na današnjoj sjednici Vlade Federacije BiH donijeta je Odluka o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2021.godinu. Općinama i gradovima je raspoređeno 30 miliona KM, a među 80 lokalnih jedinica Visoko je dobilo značajnu novčanu sumu od 545.000 KM.

– Od tog iznosa 125.000,00KM je za sanaciju posljedica nastalih uslijed proglašene Covid-19 pandemije, a 420.000,00KM je na osnovu aplikacije Grada Visoko za sufinansiranje projekta izgradnje obdaništa i jaslica u Prijekom. Za završetak izgradnje poslovnog objekta obdanište i jaslice u naselju Prijeko neophodno je 1,1 milion KM, što znači da ćemo razliku potrebnih sredstava osigurati iz budžeta Grada Visoko kako bismo raspisali tender za sve radove i konačno završili izgradnju, te  stavili obdanište u funkciju našim najmilijim. – istaknuo je gradonačelnik Mirza Ganić.

Kontinuirana saradnja s višim nivoima vlasti, koja je posljednjih godina bila zanemariva, u Visoko je u posljednjih nekoliko mjeseci donijela nekoliko stotina hiljada KM, a zahvaljujući ovoj saradnji vidljive su i brojne pozitivne promjene i realizovani brojni projekti, kojih će i u budućnosti biti sve više.