Plan nabavki 2018 

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), Općinska načelnica Visoko, d o n o s i:

 

PLAN NABAVKI OPĆINE VISOKO ZA 2018. GODINU

 

 

Član 1.

Donosi se Plan nabavki Općine Visoko za 2018. godinu (u daljem tekstu: Plan nabavki).

Plan nabavki obuhvata nabavku roba, usluga i radova, te sadrži podatke o predmetu nabavke, jedinstvenom rječniku javne nabavke, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, okvirnim terminima za pokretanje postupka nabavke i zaključenja ugovora i izvoru finansiranja.

 

Član 2.

Plan nabavki je sačinjen u skladu sa Budžetom Općine Visoko za 2018. godinu. U toku budžetske godine mogu se vršiti izmjene i dopune Plana nabavki.

 

Član 3.

Za 2018. godinu utvrđuje se sljedeći Plan nabavki roba, usluga i radova.

 

RD

BR

PREDMET NABAVKE ŠIFRA JRJN PROCIJENJENA VRIJEDNOST

Bez PDV-a

VRSTA POSTUPKA OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA IZVOR FINANSIRANJA NAPOMENE

Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu

Robe
1. Nabavka kancelarijskog materijala 30190000-7 30.000,00 Konkurentski zahtjev 23.05.2018. 23.07.2018. Budžet Općine Visoko

-Potroš.jedinica: 100151

-Funkcija:0133

-Ekon.kod:613400

-Rd.br.1.3.4.

Okvirni sporazum do kraja tekuće godine
2. Nabavka tonera i ketridža 30120000-6 6.500,00 Konkurentski zahtjev 20.05.2018. 20.07.2018. Budžet Općine Visoko

-Potroš.jedinica: 100151

-Funkcija:0133

-Ekon.kod:613700

-Red.br:1.3.4.

3. Nabavka goriva 09100000-0 20.000,00 Otvoreni postupak 24.05.2018. 24.07.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0133

-Ekon.kod:613700

-Red.br:1.3.5.

 

Okvirni sporazum do kraja tekuće godine
4. Nabavka auto-guma 34351100-3 2.500,00 Direktni sporazum 01.09.2018. 01.10.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0133

-Ekon.kod:613700

-Red.br:1.3.6.

 

Usluge
1. Pružanje usluge fizičkog obezbjeđenja u zgradi Općine Visoko 66510000-8 15.000,00 Konkurentski zahtjev 15.01.2018. 15.02.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica 100151

 

2. Usluge osiguranja po lotovima:

Lot 1: osiguranje imovine

Lot 2: kolektivno osiguranje uposlenika

66512100-3 5.000,00

2.500,00

Konkurentski zahtjev 01.10.2018.

 

20.12.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0133

-Ekon.kod:613800

-Red.br:1.3.7.

 

3. Pružanje usluga servisiranja službenih vozila 50000000-5 6.000,00 Konkurentski zahtjev 20.07.2018. 20.09.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0133

-Ekon.kod:613700

-Red.br:1.3.6.

 

Okvirni sporazum do kraja tekuće godine
4. Održavanje integralnog programskog paketa NOVAi sistemsko održavanje servera

 

48000000-8 6.000,00 Direktni sporazum 01.05.2018. 01.06.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0133

-Ekon.kod:613900

-Red.br:1.3.8.

 

5. Štamparske usluge 79810000-5 8.500,00 Konkurentski zahtjev 01.04.2018. 30.05.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0133

-Ekon.kod:613900

-Red.br:1.3.8.

 

Okvirni sporazum do kraja tekuće godine
Radovi
1. Uklanjanje bespravno sagrađenih i dotrajalih objekata po rješenju građevinskog inspektora 45111000-8 20.000,00 Konkurentski zahtjev 30.04.2018. 30.06.2018.

 

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0133

-Ekon.kod:613900

-Red.br:1.3.8.

 

 

Okvirni sporazum do kraja tekuće godine

SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLINE

Radovi
1. Realizacija projekata po lotovima:

LOT 1:Rekonstrukcija saobraćajnice Porječani – Podvinje

LOT 2:Rekonstrukcija lokalne saobraćajnice Porječani, podružnica Željeznička stanica

45000000-7 108.538,00

85.468,00

Otvoreni postupak 27.03.2018. 27.05.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

Odobrena finansijska sredstva od strane Kantonalne uprave civilne zaštite ZDK Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu

2. Realizacija projekata po lotovima:

LOT I Asfaltiranje parkinga na turističkom lokalitetu Luka sa pristupnom saobraćajnicom

LOT II Izgradnja puta Ravne- Stari grad „Visoki“

LOT III Izgradnja nekategorisanog puta u naselju Križ na dionicama Bo-B5 (L=270) i AO-A10 (L=530)

LOT IV Rekonstrukcijaulice Križ

45000000-7 51.281,00

83.303,50

59.867,10

96.057,80

 

Otvoreni postupak 23.03.2018. 23.05.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.6.

 

3. Izgradnja puta u naselju Kula MZ Goduša 45000000-7 6.843,03 Pregovarački bez objave obavještenja- dodatni radovi 23.02.2018. 23.04.2018. Budžet Općine Visoko za 2018.

 

4. Izgradnja puta

Lot I Gaj-zagornica

Lot IIPrhovo-MZ Porječani

LOT III Bukovik Mz Podvinci

Lot IV Seoča, MZ Dobrinje

 

45000000-7 Ukupno:10.349,39KM

836,76

3.809,50

2.667,13

3.036,00

 

Pregovarački bez objave obavještenja- dodatni radovi 23.02.2018. 25.04.2018. Budžet Općine Visoko za 2018.

 

5. Rekonstrukcija lokalnog puta u naselju Zbilje 45000000-7 5.998,70K Direktni sporazum 01.02.2018. 15.02.2018. Budžet Općine Visoko za 2018.

 

6. Izgradnja i unapređenje komunalne infrastrukture u naselju Ljetovik 45000000-7 99.600,00 Otvoreni postupak 01.04.2018. 01.06.2018. Budžet Općine Visoko za 2018.

 

7. Realizacija projekata po lotovima:

Lot I- Asfaltiranje ulice Mladih muslimana

Lot II- Rekonstrukcija vodovodne mreže ul.Mladih muslimana

 

 

45000000-7 Ukupno 153.416,36

Lot 1-82.706,46

Lot 2- 70.709,90

Otvoreni postupak 23.03.2018. 23.05.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

8. Realizacija projekata po lotovima:

LOT 1: Asfaltiranje puta Seoča – Jehovača

LOT 2: Rekonstrukcijaputa u naselju Kaljuni, MZ Podvinci

LOT 3: Izgradnja puta u Maurovićima

45000000-7 Ukupno:

70.822,00

LOT 1: 25.681,00

LOT 2:

19.507,00

LOT 3:

25.634,00

Otvoreni postupak 25.03.2018. 25.05.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

9. Izgradnja puta u Malom Čajnu, MZ Gračanica 45000000-7 17.073,00 Otvoreni postupak 29.03.2018. 29.05.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

10. Rekonstrukcija puta kroz poslovnu zonu Ozrakovići uz sufinansiranje Direkcije za ceste ZDK u iznosu od 300.000,00 45000000-7 427.350,43 Otvoreni postupak 15.05.2018. 15.07.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

11. Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Plješevica 45000000-7 38.461,54 Otvoreni postupak 15.05.2018. 15.07.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

12. Regulacija potoka u naselju Buzići 45000000-7 17.094,02 Konkurentski zahtjev 25.05.2018. 25.07.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

13. Izgradnja mosta u naselju Arnautovići 45000000-7 85.470,09 Otvoreni postupak 25.05.2018. 25.07.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

14. Izgradnja mosta u naselju Liješeva uz sufinansiranje Civilne zaštite Općine Visoko u iznosu od 25.000,00KM 45000000-7 128.205,13 Otvoreni postupak 25.05.2018. 25.07.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

15. Regulacija lijeve obale rijeke Bosne i desne obale rijeke Fojnice na ušću u rijeku Bosnu u Visokom

 

45000000-7 429.813,71 Otvoreni postupak 01.03.2018. 01.05.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.5.

i sredstva odobrena od Agencije za vodno područje rijeke Save

 

16. Konverzija grijanja JU Dom zdravlja 45000000-7 170.940,00 Otvoreni postupak 31.03.2018. 31.05.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100121

-Funkcija:0761

-Ekon.kod:614400

-Red.br:1.2.25.

 

17. Interventno djelovanje na području općine Visoko 45000000-7 15.384,68 Pregovarački bez objave obavještenja 23.02.2018. 23.04.2018. Budžet Općine Visoko za 2018.

 

18. Održavanje horizontalne signalizacije na području općine Visoko 45000000-7 2.564,10 Pregovarački bez objave obavještenja 03.03.2018. 03.05.2018. Budžet Općine Visoko za 2018.

 

20. Izgradnja javne rasvjete u naselju Džindići

 

45000000-7 1.895,00 Pregovarački bez objave obavještenja 23.02.2018. 23.04.2018. Budžet Općine Visoko za 2018.

 

21. Izgradnja javne rasvjete u naselju T. Polje 45000000-7 7.356,00 Pregovarački bez objave obavještenja 23.02.2018. 23.04.2018. Budžet Općine Visoko za 2018.

 

22. Sanacija i rekonstrukcija klimatizacije Kulturnog centra Altindag 45000000-7 14.684,80 Pregovarački bez objave obavještenja 23.02.2018. 23.05.2018. Budžet Općine Visoko za 2018.

 

23. Sanacija i adaptacija Šerefudinove Bijele Džamije- dodatni radovi 45000000-7 3.479,00 Pregovarački bez objave obavještenja 29.03.2018. 29.05.2018. -Potr.jedinica:

100121

-Funkcija:0841

-Ekon.kod:614300

-Red.br:1.2.16.

24. Modernizacija javne rasvjete u Visokom- gradske ulice 45000000-7 42.728,00 Otvoreni postupak 05.04.2018. 05.06.2018.

 

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

25. Izgradnja azila za pse 45000000-7 30.000,00 Otvoreni postupak 10.06.2018. 10.08.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.6.

26. Uređaj za prečišćavanje u naselju Oštrac 45000000-7 70.000,00 Otvoreni postupak 25.05.2018. 25.07.2018. Fond za zaštitu okoliša
27. Izgradnja javnerasvjete u naselju Upovac

 

45000000-7 17.093,16 Otvoreni postupak 26.03.2018. 26.05.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

28. Izgradnja javne rasvjete u naselju Zbilje 45000000-7 34.182,24 Otvoreni postupak 29.03.2018 29.05.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

29. Izgradnja javne rasvjete na glavnoj saobraćajnici prema Gračanici 45000000-7 170.917,40 Otvoreni postupak 29.03.2018. 29.05.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

30. Izgradnja javne rasvjete u naselju Maurovići MZ Radovlje

 

45000000-7 8.546,80 Otvoreni postupak 26.03.2018. 26.05.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

31.

 

Izgradnja javne rasvjete Muhašinovići- Moštre 45000000-7 59.823,06 Otvoreni postupak 01.05.2018. 01.07.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

32. Izgradnja javne rasvjete kružni tok- most Podvanj 45000000-7 21.367,52 Otvoreni postupak 01.06.2018. 01.08.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

33. Izgradnja javne rasvjete Buci-Tušnjići (do granice općine Kiseljak)- I faza 45000000-7 85.470,09 Otvoreni postupak 15.05.2018. 15.07.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

34. Izgradnja javne rasvjete od ŽCP Čekrekčije do Vratnice 45000000-7 42.735,04 Otvoreni postupak 14.06.2018. 14.08.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

Usluge i robe
1. Tekuće održavanje u 2018. po lotovima:

 

LOT I: Tekuće održavanje javne rasvjete i semafora

LOT II: Interventno djelovanje na putnoj infrastrukturi

LOT III: Održavanje vertikalne signalizacije

LOT IV: Održavanje horizontalne signalizacije

LOT V: Odražavanje saobraćajne opreme

LOT VI: Promjenjivi znakovi sa radarom za ispis brzine

45000000-7

50232000-0

34996000-5

36.079,76

43.572,65

11.424,02

12.820,51

11.040,81

5.670,00

Otvoreni postupak 10.03.2018. 20.05.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0661

-Ekon.kod:613700

-Red.br:1.1.7.

2. Pružanje usluga čišćenja i održavanja gradskih ulica i trotoara u ljetnom i zimskom periodu 90611000-3

90612000-0

90620000-9

90630000-2

258.119,65 Otvoreni postupak 01.04.2018. 30.05.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.3.

3. Zimsko održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta

 

45000000-7

 

111.111,00 Otvoreni postupak 30.05.2018. 30.07.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.3.

4. Održavanje javnih zelenih površina 77300000-3

77341000-2

77313000-7

172.649,57 Otvoreni postupak 04.04.2018. 30.05.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.3.

5. Vanjsko uređenje Zanatskog centra 45000000-7

 

29.914,53 Otvoreni postupak 30.05.2018. 30.07.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.5.

6. Realizacija projekata po lotovima:

LOT 1: Hortikulturno uređenje zelene površine kod pješačkog mosta

LOT 2: Izgradnja obaloutvrde (osiguranje kosine obale sa desne strane rijeke Bosne) kodpješačkog mosta Luke;

LOT 3: Vanjsko uređenje Kulturnog centra „Altindag-Visoko“

77300000-3

45000000-7

 

 

25.641,03

59.829,06

8.547,01

Otvoreni postupak 15.04.2018. 30.05.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.5.

7. Postavljanje turističkih mapa 31523200-0

 

8.547,01 Otvoreni postupak 15.05.2018. 15.07.2018 Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.5.

8. LED display 31523000-8

 

19.780,00 Otvoreni 19.04.2018. 19.06.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.5.

9. Urbani mobilijar za parkove 43325000-7

 

17.094,02 Otvoreni postupak 06.04.2018. 10.04.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.5.

10. Zeleni projekat- Projekat Solarbench- postavljanje solarnih klupa na osnovu koncepta zelenoggrada 39113300-0

 

8.547,01 Otvoreni postupak 15.07.2018. 15.09.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.5.

11. Hortikulturno uređenje zelene površine Kraljevac 77300000-3

 

17.094,02 Otvoreni postupak 01.05.2018. 30.06.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.5.

12. STREET WORKOUT i OUTDOOR FITNESS na Adi 37442300-8

 

8.547,01 Otvoreni postupak 20.06.2018. 20.07.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.5.

13. Kontejneri za e-otpad 44613700-7

 

12.820,51 Otvoreni postupak 20.06.2018. 20.07.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.5.

14. LOT I Izrada gl.projekta za nastavak izgradnje kanalizacionog kolektora u naselju Plješevica MZ Buci

LOT II Izrada glavnog projekta izgradnje javne rasvjete na dionici reg puta R445 na relaciji Čekrekčije (ŽCP)- Vratnica u dužini od 1,60km

LOT III Izrada glavnog projekta izgradnje javne rasvjete na dionici reg puta R445 Moštre-Okolišće-B.Mahala u dužini od 3,30km

LOT IV Izrada glavnog projekta izgradnje javne rasvjete na dionici reg.puta R445 Dobrinje-Seoča (do granice općine) u dužini od 1,40km

LOT V Izrada glavnog projekta sanacije klizišta Klisa 2

LOT VI Izrada glavnog projekta sanacije klizišta ul.Rašidovića

LOT VII Izrada glavnog projekta izgradnje pješačke staze uz lokalni put Moštre-Radovlje, dionica od mjesta na rijeci Lješevici do skretanja za naselje Kalotići

LOT VIII Izrada glavnog projekta izgradnje pješačke staze i regulacije saobraćaja u naselju Šareni Hanovi, općina Visoko

71242000-6

 

.200,00KM

1.040,00

2.150,00

910,00

6.000,00

6.000,00

7.000,00

15.000,00

Ukupno 39.300,00KM.

Otvoreni postupak 01.04.2018. 01.06.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

15. Izrada projekta izgradnje azila za pse 71242000-6

 

2.000,00 Otvoreni postupak 15.06.2018. 15.08.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

16. Izrada projekta potpornog zida u ulici VI Podvisoki 71242000-6

 

7.000,00 Otvoreni postupak 19.04.2018. 30.05.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

17. Izrada projekta izgradnje javne rasvjete na dionici regionalnog puta R 443 u dužini 7,20 71242000-6

 

9.500,00 Otvoreni postupak 30.04.2018. 30.05.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

18. Izrada projekta izgradnje javne rasvjete na dionici reg.puta R445, na relaciji Donja Zimča-Donje Moštre u dužini od 2,60km 71242000-6

 

7.000,00 Otvoreni postupak 30.05.2018. 30.06.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

19. Izrada gl.projekta rekonstrukcije ulice Aleja Šehida Resula (kolovoz, trotoar, javna rasvjeta, hortikultura) 71242000-6

 

10.000,00 Otvoreni postupak 30.05.2018. 30.06.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

20. Izrada Idejnog i Glavnom projekta tehničkog regulisanja saobraćaja u užoj gradskoj jezgri općine Visoko 71242000-6

 

5.982,91 Otvoreni postupak 30.05.2018. 30.06.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

21. Izrada Glavnog projekta puta od ambulante D.Moštre do Golog brda 71242000-6

 

3.000,00 Otvoreni postupak 30.05.2018. 30.06.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

22. Izrada Glavnog projekta pješačke zone u naselju Prijeko 71242000-6

 

3.000,00 Otvoreni postupak 30.05.2018. 30.06.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

23. Izrada Glavnog projekta saobraćajnice kroz naselje Prijeko 71242000-6

 

6.000,00 Otvoreni postupak 30.05.2018. 30.06.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

24.

 

Izrada projekta rekonstrukcije ulice Iznad duvara do ulice Špiljakova, sa izgradnjom oborinske kanalizacije 71242000-6

 

5.000,00 Otvoreni postupak 30.05.2018. 30.06.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

25. Izrada projekta odvodnje saobraćajnice u naselju Šareni Hanovi sa izgradnjom trotoara 71242000-6

 

12.000,00 Otvoreni postupak 30.05.2018. 30.06.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

26. Izrada projekta javne rasvjete Stari grad-Visoki 71242000-6

 

6.000,00 Otvoreni postupak 30.05.2018. 30.06.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

27. Izrada projekta pristupnog puta u arheološkom nalazištu Veliko čajno 71242000-6

 

3.417,50 Otvoreni postupak 30.05.2018. 30.06.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

28. Izrada projekta pješačke staze sa odvodnjom od ulice Ciglana-Bradve-Krč 71242000-6

 

5.000,00 Otvoreni postupak 30.05.2018. 30.06.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

29. Izrada projekta regulacije Vasinog potoka 71242000-6

 

10.000,00 Otvoreni postupak 30.05.2018. 30.06.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

30. Izrada projekta rekonstrukcije dijela saobraćajnice Arnautovići-Mulići u naselju Mile 71242000-6

 

5.982,91 Otvoreni postupak

 

10.04.2018. 30.05.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

31. Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije dijela saobraćajnice, izgradnje potpornog zida, regulacije potoka i rigola u naselju Buzići 71242000-6

 

6.000,00 Otvoreni postupak 10.04.2018. 30.05.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

32. Izrada Elaborata eksproprijacije zemljišta za izgradnju Glavnog gradskog kolektora 71242000-6

 

1.500,00 Otvoreni postupak 30.05.2018. 15.07.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

33. Revizija Glavnog projekta nastavka gradskog kolektora od petlje na ulazu u Visoko do lokaliteta stočne pijace 71242000-6

 

1.500,00 Otvoreni postupak 05.03.2018. 30.04.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

34. Revizija Glavnog projekta rekonstrukcije podvožnjaka na željezničkoj pruzi Vrpolje-Sarajevo km 224+137 71242000-6

 

2.500,00

 

Otvoreni postupak 05.03.2018. 30.04.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

35. Revizija Glavnog projekta projekta lokalne saobraćajnice Prijeko-Vrela-Dolipolje 71242000-6

 

700,00 Otvoreni postupak 05.03.2018. 30.04.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

36. Revizija Projekta hidrogeoloških istraživanja na lokalitetu Goduša 71242000-6

 

750,00

 

Otvoreni postupak 05.03.2018. 30.04.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

37. Revizija projektne dokumentacije objekata niskogradnje kao i objekata visokogradnje, vršenje stručno-tehničkog nadzora nad izgradnjom javne rasvjete, i nad izgradnjom vodovodne i kanalizacione mreže

 

71242000-6

71000000-8

 

17.094,00 Otvoreni postupak 09.04.2018. 15.05.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG NAČELNIKA/NAČELNICE I OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Nabavka higijenskih paketa za majku i novorođenče

 

33750000-2

33751000-9

 

17.094,00 Konkurentski zahtjev 02.03.2018. 02.05.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100121

-Funkcija:1091

-Ekon.kod:614200

-Red.br:1.2.6.

2. Konsultacije i stručni nadzor nad sprovođenjem i unapređenjem QMS sistema 71700000-5 4.000,00 Direktni postupak 21.03.2018. 10.04.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0161

-Ekon.kod:613900

-Red.br:1.3.9.

3. Usluge školovanja i certificiranja kandidata za interne auditore 80530000-8 4.000,00 Direktni postupak 10.04.2018. 30.04.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0161

-Ekon.kod:613900

-Red.br:1.3.9.

4. Usluge medijskog praćenja 79340000-9

 

6.000,00 Direktni postupak 02.03.2018. 02.04.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100121

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:613900

-Red.br:1.1.4.

5. Usluge izrade stolova za Kulturni centar Altindag-Visoko 98390000-3

 

6.000,00 Direktni postupak 01.04.2018. 30.04.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100121

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:613900

-Red.br:1.1.4.

6. Pružanje usluga certificiranja Sistema upravljanja kvalitetom i Sistema okolinskog upravljanja 72225000-8 5.000,00 Direktni postupak 15.06.2018. 31.07.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0161

-Ekon.kod:613900

-Red.br:1.3.9.

7. Izrada procjene ugroženosti i Elaborata sigurnosti projekta tehničke zaštite u zgradi Općine Visoko 79710000-4 6.000,00 Direktni postupak 05.04.2018. 30.04.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100111

-Funkcija:0111

-Ekon.kod:613900

-Red.br:1.1.2.

SLUŽBA ZA URBANIZAM, STAMBENE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA I JAVNE NABAVKE

Usluge
1. Pružanje usluga izrade Izmjena i dopuna Regulacionog plana “Prijeko” Visoko 71222000-0

71320000-7

 

10.000,00 Otvoreni postupak 01.09.2018. 01.11.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100141

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.1.

2. Pružanje usluga izrade regulacionog plana “Čekrečkije” 71320000-7

 

27.000,00 Otvoreni postupak 01.08.2018. 01.10.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100141

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.1.

3. Pružanje usluga

izrade regulacionog plana

“Dubrave” Visoko

71320000-7

 

5.000,00 Otvoreni postupak 15.05.2018. 15.07.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100141

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.1.

4. Pružanje usluga

Izrade regulacionog plana

“Luka I“ Visoko

 

71320000-7

 

7.000,00 Otvoreni postupak 30.05.2018. 30.07.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100141

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.1.

5. Pružanje usluga

Izrade regulacionog plana

“Prijeko I” Visoko

 

71320000-7

 

2.000,00 Otvoreni postupak 15.06.2018. 15.08.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100141

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.1.

Robe i radovi
1. Rekonstrukcija poslovnih prostora kojim pravo raspolaganja ima Općina Visoko

 

45000000-7

 

40.000,00 Otvoreni postupak 30.03.2018. 30.05.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100141

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.2.

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

Usluge
1. Osiguranje profesionalnih vatrogasaca za osiguranje od posljedica nesretnog slučaja- nezgode u 24 sata 66000000-0 1.440,00 Direktni sporazum 01.02.2018. 01.03.2018. Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0133

-Ekon.kod:613800

-Red.br:1.3.7.

 

DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2018.g.

Redni broj

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost bez PDV-a

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

Izvor finansiranja

Napomene

1.

Rekonstrukcija turističkog puta Ravne (dionica R445-izletište Ravne), općina Visoko

45000000-7

95.893,12

otvoreni

12.07.2018.g. -17.07.2018.g.

27.08.2018.g.-31.08.2018.g.

 Odobrena finansijska sredstva od strane Federalnog ministarstva finansija; Sufinansiranje za apliciranje viših nivoa vlasti, domaćih i ino.organizacija i EU fondova – razdjel. kod potr. jedinice: 100131, fukcija: 0491, Ekonomski kod: 821 600; Red. broj: 2.5.

 

DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2018.g.

Redni broj

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost bez PDV-a

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

Izvor finansiranja

Napomene

1.

LOT 1 – Klasična registrator/arhivska kutija sa arhivskim naljepnicama

LOT 2 – Nabavka i montaža sistema klasičnih arhivskih regala/polica

 

LOT 1 –30199500-5      LOT 2 –30191100-5

 

LOT 1 – 6.500,00 KM; LOT 2 – 8.000,00 KM

 

Konkurentski zahtjev

24.07.2018.g. – 31.07.2018.g.

23.08.2018.g. – 30.08.2018.g.

Budžet Općine Visoko za 2018.god. – Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu Općine Visoko

Razdjel kod potr. jedinice 100151, funkcija: 0133, ekonomski kod 821300, red. broj: 2.1. – Nabavka opreme

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2018.g.

Redni broj

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost bez PDV-a

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

Izvor finansiranja

Napomene

1.

Izgradnja i unapređenje komunalne infrastrukture u Romskom naselju „Ljetovik”

45000000-7

109.638,53

otvoreni

07.08.2018.g. -10.08.2018.g.

17.09.2018.g. – 19.09.2018.g.

1. Sredstva odobrena od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH na osnovu Ugovora o saradnji broj:01-39-3807-2/17 zaključenog između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Općine Visoko (100.000,00 KM sa PDV-om)

2. Budžet Općine Visoko

za 2018.g.-  Razdjel kod potr. jedinice 100131; Funkcija: .0491, Ekonomski kod 821600

R.br. 2.5. (28.277,07 KM sa PDV-om)

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2018.g.

Redni broj

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost bez PDV-a

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

Izvor finansiranja

Napomene

1.

Konverzija grijanja u JU „Dom zdravlja” Visoko

45000000-7

187.364,56

otvoreni

07.08.2018.g. -10.08.2018.g.

17.09.2018.g. – 19.09.2018.g.

Budžet Općine Visoko

za 2018.g.;  Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu

razdjel 100121; Funkcija: .0761, Ekonomski kod 614400

R.br. 1.2.25. – Projekat rekonstrukcije grijanja u JU Dom zdravlja

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2018.g.

Redni broj

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost bez PDV-a

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

Izvor finansiranja

Napomene

SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLINE

RADOVI

1.

Završetak projekta sanacije puta u MZ Porjećani (saobraćajnica u podružnici Željeznička stanica)

45000000-7

21.367,52

otvoreni

09.08.2018.g. -19.08.2018.g.

19.09.2018.g. – 28.09.2018.g.

Odobrena sredstva od Kantonalne uprave civilne zaštite

2.

Izgradnja mosta u naselju Loznik uz sufinansiranje Civilne zaštite Općine Visoko u iznosu od 30.000,00 KM

45000000-7

124.021,98

otvoreni

09.08.2018.g. -19.08.2018.g.

19.09.2018.g. – 28.09.2018.g.

Budžet Općine Visoko

za 2018.g.;  Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu

razdjel 100131; Funkcija: 0491, Ekonomski kod 821600

R.br. 2.3.

3.

Izgradnja mosta u naselju Liješeva uz sufinansiranje Civilne zaštite Općine Visoko u iznosu od 25.000,00 KM

 

45000000-7

213.675, 21

otvoreni

09.08.2018.g. -19.08.2018.g.

19.09.2018.g. – 28.09.2018.g.

Budžet Općine Visoko

za 2018.g.;  Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu

razdjel 100131; Funkcija: 0491, Ekonomski kod 821600

R.br. 2.3.

4.

Sanacija krova sportske sale za više namjena u skopu KSC „Mladost“ Visoko

45000000-7

177.446,82

otvoreni

09.08.2018.g. -19.08.2018.g.

19.09.2018.g. – 28.09.2018.g.

Sufinansiranje utopljavanje objekata; razdjel 100131; Funkcija: 0661; Ekonomski kod 613900

R.br. 1.1.10 odobrena sredstva od Federalnog ministarstva prostornog uređenja

5.

Vanjsko uređenje Zanatskog centra

 

 

45000000-7

13.171,00

otvoreni

09.08.2018.g.- 19.08.2018.g..

19.09.2018.g. – 28.09.2018.g.

Izdaci iz Programa Fonda za zaštitu okoline ZDK; razdjel 100131; Funkcija: 0561;

Ekonomski kod 613300

R.br. 1.1.5.

6.

Hortikulturno uređenje zelene površine Kraljevac

45112700-2

12.769,70

otvoreni

09.08.2018.g. -19.08.2018.g.

19.09.2018.g. – 28.09.2018.g.

Izdaci iz Programa Fonda za zaštitu okoline ZDK; razdjel 100131; Funkcija: 0561;

Ekonomski kod 613300

R.br. 1.1.5.

USLUGE

7.

Javna nabavka za pružanje usluga održavanja javnih zelenih površina za 2018.g.:

otvoreni

09.08.2018.g. -19.08.2018.g.

19.09.2018.g. – 28.09.2018.g.

 

 

 

 

 

LOT 1 – Održavanje javnih zelenih površina

 

77310000-6

172.649,57

Izdaci za Programe komunalnih djelatnosti razdjel 100131; Funkcija: 0511;

Ekonomski kod 613300

R.br. 1.1.3.

LOT 2 – Isticanje natpisa i obilježavanja povodom praznika

98390000-3

6.837,61

Izdaci za Programe komunalnih djelatnosti razdjel 100131; Funkcija: 0511;

Ekonomski kod 613300

R.br. 1.1.3.

8.

Izrada Glavnog projekta pješačke staze Ljetovik

71242000-6

2.500,00

konkurentski

09.08.2018.g. -19.08.2018.g.

09.09.2018.g. – 19.09.2018.g.

Projektna dokumentacija, revizija projektne dokumentacije i elaborati; razdjel 100131; Funkcija: 0491;

Ekonomski kod 821500; R. Br. 2.2.

 

9.

Saobraćajni projekat tehničkog regulisanja saobraćaja u užoj gradskoj jezgri općine Visoko

71242000-6

10.000,00

otvoreni

09.08.2018.g. -19.08.2018.g.

19.09.2018.g. – 28.09.2018.g.

Projektna dokumentacija, revizija projektne dokumentacije i elaborati; razdjel 100131; Funkcija: 0491;

Ekonomski kod 821500; R. Br. 2.2.

 

10.

Izrada Glavnog projekta javne rasvjete u MZ Porječani

71242000-6

12.000,00

otvoreni

09.08.2018.g. -19.08.2018.g.

19.09.2018.g. – 28.09.2018.g.

Projektna dokumentacija, revizija projektne dokumentacije i elaborati; razdjel 100131; Funkcija: 0491;

Ekonomski kod 821500; R. Br. 2.2.

11.

Izrada Glavnog projekta saobraćajnice Buci-Goduša

71242000-6

12.000,00

otvoreni

09.08.2018.g. -19.08.2018.g.

19.09.2018.g. – 28.09.2018.g.

Projektna dokumentacija, revizija projektne dokumentacije i elaborati; razdjel 100131; Funkcija: 0491;

Ekonomski kod 821500; R. Br. 2.2.

 

ROBE

12.

Nabavka i ugradnja solarnog video-nadzora na divljim deponijama

32323500-8

8.547,01

otvoreni

08.08.2018.g. -17.08.2018.g.

19.09.2018.g. – 28.09.2018.g. Izdaci iz Programa Fonda za zaštitu okoline ZDK; razdjel 100131; Funkcija: 0561;

Ekonomski kod 613300

R.br. 1.1.5.

13.

Nabavka i ugradnja newyersey blokova

44111600-7

6.000,00

direktni

09.08.2018.g. -19.08.2018.g.

19.08.2018.g. – 29.08.2018.g.

Izdaci iz Programa Fonda za zaštitu okoline ZDK; razdjel 100131; Funkcija: 0561;

Ekonomski kod 613300

R.br. 1.1.5.

14.

Nabavka kontejnera za selektivno prikupljanje komunalnog otpada, Općina Visoko  

44613800-8

34.188,03

otvoreni

09.08.2018.g. -19.08.2018.g.

19.09.2018.g. – 28.09.2018.g.

Odobrena sredstva od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, Izdaci iz Programa za zaštitu okoline ZDK- razdjel 100131; Funkcija: 0561;

Ekonomski kod 613300

R.br. 1.1.5.

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU, INSPEKCIJSKE POSLOVE I BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU

RADOVI

15

Radovi na rekonstrukciji zgrade Općine Visoko i izgradnji unutrašnje hidrantske mreže

LOT 1: Rekonstrukcija mokrog čvora u zgradi Općine Visoko

45000000-7

28.690,00

konkurentski zahtjev

09.08.2018.g. -19.08.2018.g.

09.09.2018.g. – 19.09.2018.g.

Budžet Općine Visoko

za 2018.g.;  Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu

razdjel 100151; Funkcija: 0133, Ekonomski kod 821600

R.br. 2.3.

LOT 2: Izgradnja unutrašnje hidrantske mreže

45000000-7

6.929,40

konkurentski zahtjev

09.08.2018.g. -19.08.2018.g.

09.09.2018.g. – 19.09.2018.g.

Budžet Općine Visoko

za 2018.g.;  Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu

razdjel 100151; Funkcija: 0133, Ekonomski kod 821600

R.br. 2.3.

LOT 3 : Utopljavanje tavanskog prostora

45000000-7

19.942,88

Konkurentski zahtjev

09.08.2018.g. -19.08.2018.g.

09.09.2018.g. – 19.09.2018.g.

Budžet Općine Visoko

za 2018.g.;  Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu

razdjel 100151; Funkcija: 0133, Ekonomski kod 821600

R.br. 2.3.

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2018.g.

Redni broj

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost bez PDV-a

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

Izvor finansiranja

Napomene

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline

 

RADOVI

1.

Izgradnja nekategorisanog puta u naselju Križ na dionicama B0-B5 (L=270) i A0-A10 (=530)

45000000-7

59.781,10

otvoreni

27.08.2018.g. -01.09.2018.g.

08.10.2018.g. – 11.10.2018.g.

Budžet Općine Visoko

za 2018.g.;

Razdjel. kod potr. jedinice: 100131 ; Funkcija: 0422, Ekonomski kod 821600

R.br. 2.8. Ulaganja iz Fonda korišćenja šuma.

2.

Rekonstrukcija ulice Križ (od škole Kulin Ban) do Bešika

45000000-7

93.933,54

otvoreni

27.08.2018.g. -01.09.2018.g.

08.10.2018.g. – 11.10.2018.g.

Budžet Općine Visoko

za 2018.g.;

Razdjel. kod potr. jedinice: 100131 ; Funkcija: 0422, Ekonomski kod 821600

R.br. 2.8. – Ulaganja iz Fonda korišćenja šuma i

Razdjel. kod potr. jedinice: 100131; Funkcija: 0491, Ekonomski kod 821600

R.br. 2.6. –

Sufinansiranje ulaganja u podršku turizmu.

USLUGE

3.

Izrada glavnog projekta regulacije Vasinog potoka u naselju Biskupići

71242000-6

9.000,00

otvoreni

27.08.2018.g. -01.09.2018.g.

08.10.2018.g. – 11.10.2018.g.

Razdjel. kod potr. jedinice: 100131; Funkcija: 0491, Ekonomski kod 821500, R.br. 2.2. – Projektna dokumentacija, revizija projektne dokumentacije i elaborati.

ROBE

4.

Nabavka, transport i ugradnja turističkih mapa, općina Visoko

8.547,01

otvoreni

27.08.2018.g. -01.09.2018.g.

08.10.2018.g. – 11.10.2018.g.

Razdjel. kod potr. jedinice: 100131; Funkcija: 0561, Ekonomski kod 613300, R.br. 1.1.5. – Izdaci za Program zaštite okoline ZDK

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2018.g.

Redni broj

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost bez PDV-a

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

Izvor finansiranja

Napomene

1.

 

Izrada Glavnog projekta javne rasvjete ulice Mladih Muslimana

71242000-6

500,00

otvoreni

14.09.2018.g. -17.09.2018.g.

26.10.2018.g. 29.10.2018.g.

 

Budžet Općine Visoko

za 2018.g.; Projektna dokumentacija, revizija projektne dokumentacije i elaborati:

razdjel kod potr. jedinice 100131; Funkcija: .0491, Ekonomski kod 821500,

R.br. 2.2.

 

2.

 

Izrada Glavnog projekta javne rasvjete na dionici regionalnog puta R 443, MZ Buci – do granice sa općinom Kiseljak

71242000-6

11.000,00

otvoreni

14.09.2018.g. -17.09.2018.g.

26.10.2018.g. 29.10.2018.g.

 

Budžet Općine Visoko

za 2018.g.; Projektna dokumentacija, revizija projektne dokumentacije i elaborati:

razdjel kod potr. jedinice 100131; Funkcija: .0491,

Ekonomski kod 821500,

R.br. 2.2.

 

3.

 

Izrada Glavnog projekta javne rasvjete na dionici regionalnog puta R445, Muhašinovići-Moštre

71242000-6

5.000,00

otvoreni

14.09.2018.g. -17.09.2018.g.

26.10.2018.g. 29.10.2018.g.

 

Budžet Općine Visoko

za 2018.g.; Projektna dokumentacija, revizija projektne dokumentacije i elaborati:

razdjel kod potr. jedinice 100131; Funkcija: .0491, Ekonomski kod 821500,

R.br. 2.2.

 

4.

 

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije dijela saobraćajnice Arnautovići-Mulići u naselju Mile

71242000-6

8.000,00

otvoreni

14.09.2018.g. -17.09.2018.g.

26.10.2018.g. 29.10.2018.g.

 

Budžet Općine Visoko

za 2018.g.; Projektna dokumentacija, revizija projektne dokumentacije i elaborati:

razdjel kod potr. jedinice 100131; Funkcija: .0491, Ekonomski kod 821500,

R.br. 2.2.

 

 

5.

 

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije dijela saobraćajnice, izgradnje potpornog zida, regulacije potoka i rigola u naselju Buzići

71242000-6

9.000,00

otvoreni

14.09.2018.g. -17.09.2018.g.

26.10.2018.g. 29.10.2018.g.

 

Budžet Općine Visoko

za 2018.g.; Projektna dokumentacija, revizija projektne dokumentacije i elaborati:

razdjel kod potr. jedinice 100131; Funkcija: .0491, Ekonomski kod 821500,

R.br. 2.2.

IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI SLUŽBE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLINE ZA 2018. GODINU

Red. br. Predmet nabavke Vrsta nabavke robe/usluge/ radovi Vrsta postupka Šifra predmeta nabavke iz JRJN Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a Izvor finansiranja Okvirni datum pokretanja postupka
1.1. Modernizacija javne rasvjete u Visokom- gradske ulice radovi otvoreni 45000000-7 42.548,00 KM Budžet Općine Visoko, program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu, razdjel kod potr. jedinica: 100131, funkcija: 0491, ekonomski kod: 821600, redni broj: 2.3. 28.09.2018. do 30.10.2018.
1.2. Izgradnja javne rasvjete kružni tok-most Podvanj radovi otvoreni 45000000-7 21.339,00 KM Budžet Općine Visoko, program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu, razdjel kod potr. jedinica: 100131, funkcija: 0491, ekonomski kod: 821600, redni broj: 2.3. 28.09.2018. do 30.10.2018.
1.3. Izgradnja mosta u naselju Liješeva radovi otvoreni 45000000-7 213.614,12 KM Budžet Općine Visoko, program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu, razdjel kod potr. jedinica: 100131, funkcija: 0491, ekonomski kod: 821600, redni broj: 2.3. 28.09.2018. do 30.10.2018.
1.4. Predmet nabavke:

LOT 1 – Konverzija grijanja u O.Š. „Mula Mustafa Bašeskija“ Radovlje

LOT 2 – Konverzija grijanja u O.Š. „Musa Ćazim Ćatić“ Veliko Čajno

LOT 3 – Sanacija krova sportske sale na O.Š. „Kulin Ban“

LOT 4 – Zamjena portala na O.Š. „Musa Ćazim Ćatić“ Veliko Čajno

LOT 5 – Zamjena portala na O.Š. „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje

LOT 6 – Zamjena portala na O.Š. „Safvet-beg Bašagić“ Visoko

LOT 7 – Zamjena portala na O.Š. „Kulin Ban“ Visoko

LOT 8 – Sanacija sanitarnih čvorova u O.Š. „Alija Nametak“ Buci

LOT 9 – Sanacija krovnih prostorija u O.Š. „Musa Ćazim Ćatić“ Podvinci,

radovi otvoreni 45000000-7 LOT 1 – 13.342,00 KM bez PDV-a

LOT 2 – 11.500,00 KM bez PDV-a

LOT 3 – 12.032,40 KM bez PDV-a

LOT 4 –   3.582,00 KM bez PDV-a

LOT 5 – 12.800,00 KM bez PDV-a

LOT 6 – 16.646,00 KM bez PDV-a

LOT 7 –  8.400,00 KM bez PDV-a

LOT 8 – 16.840,86 KM bez PDV-a

LOT 9 –  7.817,55 KM bez PDV-a

LOT 1 i LOT 2: razdjel kod: 100131, funkcija: 0661, ekonomski kod: 613900, redni broj: 1.1.10. –  Sufinansiranje utopljavanja objekata,

LOT 3, LOT 4, LOT 5, LOT 6, LOT 7, LOT 8, LOT 9: razdjel kod: 100121, funkcija: 0951, ekonomski kod: 614300, redni broj: 1.2.14. – Transferi za pomoć u adaptaciji školskih objekata na području općine.

28.09.2018. do 30.10.2018.

 

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline za 2018. godinu.

Red.br. Predmet nabavke

navesti naziv i detaljno pojasniti na jednostavan, jasan, objektivan i logično struktuiran način

Vrsta nabavke robe/usluge/ radovi; Vrsta postupka

(otvoreni/ ograničeni/ pregovarački sa objavom obavještenja/ pregovarački bez objave obavještenja/ takmičarski dijalog/ konkurentski zahtjev za dostavu ponuda/ konkurs za izradu idejnog rješenja/ direktni sporazum

Šifra predmeta nabavke iz JRJN Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a; Izvor finansiranja

sa tačnim navodima: razdjel kod potr. jedinice, funkcija, ekonomski kod, red. broj

Okvirni datum pokretanja postupka odnosno upućivanja zahtjeva ovoj Službi zahtjeva za pokretanje postupka
1. LOT 1 – Nabavka komunalne opreme “posuda i kontejnera” za selektivno prikupljanje otpada

LOT 2 – Nabavka metalnih kontejnera za prikupljanje komunalnog otpada

robe Otvoreni postupak UKUPNO : 68.376,06 KM

LOT 1 – 34.188,03 KM

LOT 2 -34.188,03 KM

LOT 1-Sredstva odobrena od Ministarstva za prostorno uređenja, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK, na osnovu Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava, broj: 01/2-02-823/18 od 02.07.2018. godine, u vrijedosti od 30.000 KM sa PDV-om;

iz Budžet Općine Visoko, Izdaci za Program Fonda zaštite okoline ZDK, razdjel kod potr. jedinica: 100131, funkcija: 0561, ekonomski kod: 613300, redni broj: 1.1.5. u vrijedosti od 10.000 KM sa PDV-om.

LOT 2 – Budžet Općine Visoko, Izdaci za Program Fonda zaštite okoline ZDK, razdjel kod potr. jedinica: 100131, funkcija: 0561, ekonomski kod: 613300, redni broj: 1.1.5.

28.09.2018. do 05.11.2018. godine

 

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Službe civilne zaštite za 2018. godinu

Red. br. Predmet nabavke
navesti naziv i detaljno pojasniti na jednostavan, jasan, objektivan i logično struktuiran način
Vrsta nabavke robe/usluge/ radovi; Vrsta postupka
(otvoreni/ ograničeni/ pregovarački sa objavom obavještenja/ pregovarački bez objave obavještenja/ takmičarski dijalog/ konkurentski zahtjev za dostavu ponuda/ konkurs za izradu idejnog rješenja/ direktni sporazum
Šifra predmeta nabavke iz JRJN Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a; Izvor finansiranja
sa tačnim navodima: razdjel kod potr. jedinice, funkcija, ekonomski kod, red. broj
Okvirni datum pokretanja postupka odnosno upućivanja zahtjeva ovoj Službi zahtjeva za pokretanje postupka
1. LOT 1 – Nabavka opreme za gašenje požara
LOT 2 – Nabavka tehničke vatrogasne opreme
LOT 3 – Nabavka radnih vatrogasnih uniformi
robe Konkurentski zahtjev UKUPNO : 29.000,00 KM
LOT 1 – 12.000,00 KM
LOT 2 – 8.000,00 KM
LOT 3 – 9.000,00 KM
Budžet Općine Visoko za 2018. godinu
razdjel kod potr. Jedinica: 100171, funkcija: 0321, ekonomski kod: 821300, redni broj: 2.2.
-Nabavka opreme za vatrogasnu jedinicu iz sredstava naknada za vatrogastvo
01.11.2018.godine
do 07.11.2018. godine

 

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke

Red. br. Predmet nabavke
navesti naziv i detaljno pojasniti na jednostavan, jasan, objektivan i logično struktuiran način
Vrsta nabavke robe/usluge/ radovi; Vrsta postupka
(otvoreni/ ograničeni/ pregovarački sa objavom obavještenja/ pregovarački bez objave obavještenja/ takmičarski dijalog/ konkurentski zahtjev za dostavu ponuda/ konkurs za izradu idejnog rješenja/ direktni sporazum
Šifra predmeta nabavke iz JRJN Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a; Izvor finansiranja
sa tačnim navodima: razdjel kod potr. jedinice, funkcija, ekonomski kod, red. broj
Okvirni datum pokretanja postupka odnosno upućivanja zahtjeva ovoj Službi zahtjeva za pokretanje postupka
1. Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Mladih Muslimana – dodatni i nepredviđeni radovi radovi Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci  45000000-7

Građevinski radovi

8.712,00 Budžet Općine Visoko za 2018. godinu, Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu,
razdjel kod potr. jedinica:

100131, funkcija: 0491, ekonomski kod: 821600, redni broj: 2.3.03.11.2018. do 30.11.2018. godine

Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu

Prilog:Izmjene i dopune

 

Izmjene plana nabavki za 2018.godinu

Prilog:Izmjene plana