Planinarskom društvu „Visočica“ Visoko 15.000 KM kao podrška razvoju turističke infrastrukture

Danas je u kabinetu gradonačelnika Mirze Ganića upriličeno potpisivanje ugovora sa članovima Planinarskog društva „Visočica“ Visoko. U cilju pružanja podrške razvoju turizma, a u skladu sa Javnim pozivom za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turizma, PD „Visočica“ Visoko je odobreno 15.000,00 KM za projekat „Planinarske staze na području grada Visoko“.

– Nastavljamo sa podrškom razvoju turizma u našem gradu, a ovoga puta sredstva su obezbijeđena za Planinarsko društvo „Visočica“ Visoko koje će u narednom periodu realizovati uređenje i označavanje planinarskih staza i ruta na području Visokog, kao i info tabli, klupa i druge infrastrukture koja omogućava korištenje pomenutih staza, ali i boravak u prirodi, kako našim sugrađanima, tako i gostima iz drugih gradova. Pored pomenutog ugovora koji smo potpisali danas, imali smo jako konstruktivan sastanak, gdje smo čuli brojne ideje koje će poboljšati turističku ponudu našeg grada, a nakon prve faze ovog projekta, u narednoj godini slijedi i druga koja se ogleda u uređenje planinarskih domova i objekata, dok će kroz treću fazu članovi ovog društva da ponude i određene programe i manifestacije, koje će privući posjetioce iz drugih gradova. – kazao je gradonačelnik Mirza Ganić.

Inače, projektom „Planinarske staze na području grada Visoko“ predviđeno je markiranje staza prvenstveno u rejonu Visočice, izletišta Ravne i Čajangrada. Planirano je markiranje i obilježavanje staza u dužini od oko 35 km, kao i izrada i postavljanje info tabli, tabli sa putokazima, klupa za odmor sa kantama za smeće, te nadstrešnica sa klupama i stolovima.