Počela rekonstrukcija i asfaltiranje dijela puta Uvorići – Trnovci

Iz Programa kapitalnih ulaganja u cestovnu infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2021.godinu obezbijeđena su sredstva za projekat rekonstrukcije i asfaltiranja puta Uvorići – Trnovci. Vrijednost ugovorenih radova je 27.495,00 KM sa PDV-om, a s današnjim danom radovi su i počeli, što je itekako značajno za sve stanovnike koji gravitiraju naseljima koja se nalaze na ovom putnom pravcu, koji je nažalost već dugi niz godina bio zaboravljen, te se nalazi u jako lošem stanju.

Danas su počeli radovi na obilježavanju oštećene kolovozne konstrukcije koja će biti sanirana, te na iskopu asfalta i tampona. U narednim danima je planirana i kompletna rekonstrukcija i sanacija ovog putnog pravca, a ugovoreni rok za izvođenje radova je 30 dana.

Izvođač radova je firma „Mušinbegović gradnja“ d.o.o Visoko, a stručni nadzor vrši firma „Perspektiva inžinjering“ d.o.o Visoko.