Počela sanacija puta između Bogošića i Lužnice

Uvođenjem izvođača počeli su radovi na sanaciji puta između Bogošića i Lužnice. Vrijednost radova na sanaciji ovog lokalnog puta iznosi ukupno 160.323,23 KM sa PDV-om, a pored same sanacija značaj ove dionice puta se ogleda i u turističkom aspektu, pošto se u skorije vrijeme očekuje i završetak velike investicije na ovom području, koja će značajno obogatiti turističku ponudu Visokog.